Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 statut gminy |  budżet |  uchwały |  zarządzenia |  Zarządzenie zastępcze |
Słowa
Numer uchwały/zarządzenia
Data uchwaleniaod    do   
Status
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,  nr: XLVIII/407/17, data uchwalenia:  2017-08-02
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/304/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej,  nr: XLVIII/408/17, data uchwalenia:  2017-08-02
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”,  nr: XLVII/404/17, data uchwalenia:  2017-07-11
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,  nr: XLVII/405/17, data uchwalenia:  2017-07-11
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2017 – 2026,  nr: XLVII/406/17, data uchwalenia:  2017-07-11