Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 statut gminy |  budżet |  uchwały |  zarządzenia |  Zarządzenie zastępcze |
Słowa
Numer uchwały/zarządzenia
Data uchwaleniaod    do   
Status
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Środa Śląska na lata 2017-2020,  nr: XLV/371/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jastrzębce w Gminie Środa Śląska,  nr: XLV/372/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska,  nr: XLV/373/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Słup,  nr: XLV/374/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXVII/235/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Śląska,  nr: XLV/375/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,  nr: XLV/376/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa,  nr: XLV/377/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,  nr: XLV/378/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr I/3/14 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej ,  nr: XLV/379/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,  nr: XLV/380/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyłączenia Punktu Przedszkolnego z Zespołu Szkół w Rakoszycach,  nr: XLV/381/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Rakoszycach,  nr: XLV/382/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Rakoszycach,  nr: XLV/383/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyłączenia Punktu Przedszkolnego z Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich w Szczepanowie,  nr: XLV/384/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich w Szczepanowie,  nr: XLV/385/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Szczepanowie,  nr: XLV/386/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Środa Śląska”,  nr: XLV/387/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/279/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Środa Śląska,  nr: XLV/388/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2016 rok,  nr: XLV/389/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie absolutorium,  nr: XLV/390/17, data uchwalenia:  2017-05-31
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/304/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej,  nr: XLIV/367/17, data uchwalenia:  2017-05-23
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości lokalowych, położonych w Środzie Śląskiej, na rzecz gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej ,  nr: XLIV/368/17, data uchwalenia:  2017-05-23
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/315/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej,  nr: XLIV/369/17, data uchwalenia:  2017-05-23
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,  nr: XLIV/370/17, data uchwalenia:  2017-05-23