Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 statut gminy |  budżet |  uchwały |  zarządzenia |  Zarządzenie zastępcze |
Słowa
Numer uchwały/zarządzenia
Data uchwaleniaod    do   
Status
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XLIV/395/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli,  nr: XL/325/17, data uchwalenia:  2017-03-01
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/284/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/274/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok,  nr: XL/326/17, data uchwalenia:  2017-03-01
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania nazwy ulicy w Środzie Śląskiej,  nr: XL/327/17, data uchwalenia:  2017-03-01
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr 15/91 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 kwietnia 1991 roku w sprawie przeniesienia placu handlowego w Środzie Śląskiej przeznaczonego na sprzedaż obwoźną na plac targowy przy ulicy Nowotki w Środzie Śląskiej,  nr: XL/328/17, data uchwalenia:  2017-03-01
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska”,  nr: XL/329/17, data uchwalenia:  2017-03-01
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Rakoszyce przy ul. Ogrodowej, na rzecz gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej,  nr: XL/330/17, data uchwalenia:  2017-03-01
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,  nr: XL/331/17, data uchwalenia:  2017-03-01
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia Stanowiska wyrażającego poparcie dla propozycji nowego regulaminu targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej, w kontekście wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  nr: XL/332/17 , data uchwalenia:  2017-03-01
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany Statutu Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej,  nr: XXXIX/319/17, data uchwalenia:  2017-02-15
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 2 w Środzie Śląskiej,  nr: XXXIX/320/17, data uchwalenia:  2017-02-15
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym,  nr: XXXIX/321/17, data uchwalenia:  2017-02-15
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok,  nr: XXXIX/322/17, data uchwalenia:  2017-02-15
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,  nr: XXXIX/323/17, data uchwalenia:  2017-02-15
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,  nr: XXXIX/324/17, data uchwalenia:  2017-02-15