Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje podstawowe |  charakterystyka wydziału |  pracownicy |  Opłata skarbowa |  załatwiane sprawy |

Opłata skarbowa


Uprzejmie informujemy, iż wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać gotówką w kasie tutejszego Urzędu Miejskiego, sek.A, parter, pokój nr P-1 w godz. 8.00 - 14.00 lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego nr 87 1020 5242 0000 2502 0029 2466