Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje podstawowe |  charakterystyka jednostki |  Prezes Zarządu |  pracownicy |  regulaminy i statuty |  załatwiane sprawy |  Regulamin udzielania zamówień |  Archiwum przetargów |  Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekówej w m. Środa Ślaska, Ciechów i Bukówek |  Przetargi |  Dokumenty do pobrania |  Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Cesarzowice i Juszczyn |

Prezes Zarządu


 

imię i nazwisko

Antoni Biszczak

adres do korespondencji

Średzka Woda Spółka z o. o.
ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska

telefon

+48 71 3172059 wew 11

fax

+48 71 3172059

email

sredzka_woda@srodaslaska.pl

Czas i miejsce urzędowania

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 

oświadczenia majątkowe