Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje podstawowe |  charakterystyka jednostki |  Prezes Zarządu |  pracownicy |  regulaminy i statuty |  załatwiane sprawy |  Regulamin udzielania zamówień |  Archiwum przetargów |  Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekówej w m. Środa Ślaska, Ciechów i Bukówek |  Przetargi |  Dokumenty do pobrania |  Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Cesarzowice i Juszczyn |

Archiwum przetargów


Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na trasie Szczepanów -Środa Śląska stalowej DN 400 na PE 100, SDR 17, DN 400, L 665m.

Data publikacji: 12.05.2016r

Informacje o przetargu:

Zaproszenie

Załaczniki  

Projekt umowy      

 

Data publikacji: 16.05.2016r

Informacje o przetargu:                  

Unieważnienie postępowania

 

Obsługa geodezyjna dla Średzkiej Wody Sp. z o.o. na okres 24 miesiecy.

Data publikacji: 05.05.2016r

Informacje o przetargu:

Ogłoszenie

Załaczniki  

Projekt umowy      

 

Data publikacji: 16.05.2016r

Informacje o przetargu:                                                          

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.   

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Środzie Ślaskiej i Rakoszycach.

Data publikacji: 31.03.2016r

Informacje o przetargu:                   

Ogłoszenie

SIWZ

Załaczniki

Opis przedmiotu zamówienia

Charakterystyka osadów

Projekt umowy

 

Data publikacji: 04.04.2016r

Informacje o przetargu:   

Zmiana treści SIWZ

 

Data publikacji: 21.04.2016r

Informacje o przetargu:                                                     

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa wodomierzy do Średzkiej Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Ślaskiej ul. Sikorskiego 43.

Data publikacji: 30.03.2016r

Informacje o przetargu:

Zapytanie ofertowe

Załaczniki 

Projekt umowy

Data publikacji: 08.04.2016r

Informacje o przetargu:                                                   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa armatury Wodno- kanalizacyjnej dla potrzeby Średzkiej Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Ślaskiej ul. Sikorskiego 43

Data publikacji: 16.03.2016r

Informacje o przetargu:                                       

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt umowy

Załaczniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie materiałów

Data publikacji: 24.03.2016r

Informacje o przetargu:

Wyjaśnienia do SIWZ 1

Data publikacji: 25.03.2016r

Informacje o przetargu:

Wyjaśnienia do SIWZ 2

Data publikacji: 30.03.2016r

Informacje o przetargu:

Wyjaśnienia do SIWZ 3
Data publikacji: 31.03.2016r

Informacje o przetargu:

Wyjaśnienia do SIWZ 4

 

Data publikacji: 12.04.2016r

Informacje o przetargu:                                                  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdawa.

Data publikacji: 26.02.2016r

Informacje o przetargu:

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt umowy

Załaczniki do SIWZ

 

Data publikacji: 03.03.2016r

Informacje o przetargu:     

Wyjaśnienia do SIWZ1

Data publikacji: 23.03.2016r

Informacje o przetargu:                                                

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojczyce.

Data publikacji: 25.02.2016r

Informacje o przetargu:

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt umowy

Załaczniki do SIWZ

 

Data publikacji: 03.03.2016r

Informacje o przetargu:       

Wyjasnienia do SIWZ 1

 

Data publikacji: 18.03.2016r

Informacje o przetargu:                                                         

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdawa.

Data publikacji: 10.02.2016r

Informacje o przetargu:

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt umowy

Załaczniki do SIWZ

Projekty budowlane

STWiOR

Przedmiar robót      

 

Data publikacji: 18.02.2016r

Informacje o przetargu:                               

Wyjasnienia do SIWZ nr1   

Przedmiar robót w wersji edytowalnej

 

Data publikacji: 19.02.2016r

Informacje o przetargu:              

Wyjasnienia do SIWZ nr2   

 

Data publikacji: 24.02.2016r

Informacje o przetargu:              

Wyjasnienia do SIWZ nr3  

 

Data publikacji: 25.02.2016r

Informacje o przetargu:              

Wyjasnienia do SIWZ nr4 

Data publikacji: 10.03.2016r

Informacje o przetargu:                                                     

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojczyce.

Data publikacji: 05.02.2016r

Informacje o przetargu:     

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt umowy

Załaczniki do SIWZ

Projekty budowlane

STWiOR

Dokumentacja geologiczna

Przedmiar robót

Data publikacji: 12.02.2016r.

Informacje o przetargu:     

Wyjaśnienia do SIWZ nr 1.          

 

 
Data publikacji: 19.02.2016r.

Informacje o przetargu:             

Wyjaśnienia do SIWZ nr 2.          

 

Data publikacji: 19.02.2016r.

Informacje o przetargu:     

Wyjaśnienia do SIWZ nr 3.        

 

Data publikacji: 9.03.2016r.

Informacje o przetargu:                                     

Informacja o wyborze najkorztstniejszej oferty  

 

Sukcesywna dostawa koagulantu - wodny roztwór siarczanu żelazowego -  do strącania osadów w ściekach, oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej w ilości 80 ton +/- 10 % przez okres 12 miesiecy od podpisania umowy.

Data publikacji: 21.01.2016r

Informacje o przetargu:     

Zaproszenie do złożenia oferty

Załączniki

Projekt umowy

 

Data publikacji: 29.01.2016r

Informacje o przetargu:                          

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zakup używanego samochodu dostawczo-skrzyniowego do 3,5 tony dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Data publikacji: 18.11.2015r.

Informacje o przetargu:     

Zaproszenie do złożenia oferty

Załacznik


Data publikacji:

24.11.2015r.

Informacje o przetargu:                         

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki ŚREDZKA WODA Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015.

Data publikacji: 28.08.2015r.

Informacje o przetargu:     

Zaproszenie do złożenia oferty

Załacznik

 

 

Data publikacji:

11.11.2015r.

Informacje o przetargu:                         

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 40 000 litrów do Średzkiej Wody Spółki z o.o. na sezon 2015/2016.

Data publikacji:

06.10.2015r.

Informacje o przetargu:     

Zaproszenie do złożenia oferty

Załaczniki

Projekt umowy

  

Data publikacji:

16.10.2015r.

Informacje o przetargu:                         

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Wymiana odcinka rurociągu stalowego DN 300 na rurociąg ze stali nierdzewnej DN 250 przy ul. Kasztanowej w Szczepanowie, ZUW - budynek technologiczny

 

Data publikacji: 03.08.2015r.

Informacje o przetargu:     

Zaproszenie do złożenia oferty

Załaczniki

Wzór umowy

  

Data publikacji: 06.08.2015r.

Informacje o przetargu:  

Dodatkowe informacje

Wyjasnienie do zaproszenia

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Zdjęcie nr 7

Zdjęcie nr 8

Zdjęcie nr 9

Zdjęcie nr 10

 

 

Data publikacji: 12.08.2015r.

Informacje o przetargu:                            

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  

 

 

Remont dwóch części dachu pompowni wraz z ociepleniem budynku pompowni w Szczepanowie przy ul. Kasztanowej 2b ZUW

 

Data publikacji: 27.07.2015r.

Informacje o przetargu:                             

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data publikacji: 16.07.2015r.

Informacje o przetargu:                                           

      

Zaproszenie do złożenia oferty

Załaczniki

Wzór umowy

Przedmiar robór- Remont dachu pompowni cz. Wysoka

Przedmiar robór- Remont dachu pompowni cz. Niska

Przedmiar robót- Ocieplenie budynku pompowni

 

 

Całoroczna obsługa geodezyjna dla Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Data publikacji: 14.05.2015r.
Informacje o przetargu:   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 05.05.2015r.
Informacje o przetargu:

Zaproszenie do złożenia oferty                     

Projekt umowy

Załaczniki                                     

Data publikacji: 06.05.2015r.
Informacje o przetargu:

Wyjasnienia do zaproszenia                         

 

Dostawa wodomierzy do wody zimnej dla  Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Data publikacji: 10.04.2015r.
Informacje o przetargu:     

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty               

 

Data publikacji: 23.03.2015r.
Informacje o przetargu:

Zaproszenie + załączniki                                  

 

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Data publikacji: 07.04.2015r.
Informacje o przetargu: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 23.03.2015r.
Informacje o przetargu:

Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia                

Data publikacji: 17.03.2015r.
Informacje o przetargu:  

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie materiałów

Projekt umowy

załączniki do SIWZ

 

 

Wykonanie podłaczeń kanalizacyjnych budynków mieszklanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Juszczyn.

Data publikacji: 17.02.2015r.
Informacje o przetargu:  

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 11.02.2015r.
Informacje o przetargu:

Zaproszenie do złożenia oferty               

Załączniki    

 

 

Wykonanie podłaczeń kanalizacyjnych budynków mieszklanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cesarzowice

Data publikacji: 17.02.2015r.
Informacje o przetargu:

Informacje o wyborze nakorzystniejszej oferty

Data publikacji: 11.02.2015r.
Informacje o przetargu: 

Zaproszenie do złożenia oferty                 

Załączniki

 

 

Podział geodezyjny nieruchomości gruntowej (niezabudowanej) pod przepompownie ścieków w Cesarzowicach.

Data publikacji: 11.02.2015r.
Informacje o przetargu:       

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 03.02.2015r.
Informacje o przetargu: 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Załączniki

 

Sukcesywna dostawa koagulantu do strącania osadów w oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej 

Data publikacji: 02.02.2015r.
Informacje o przetargu:       

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 19.01.2015r.
Informacje o przetargu:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załączniki

  

Dostawa kompletnej przepompowni  ścieków dla Średzkiej Wody Sp. z o.o. 

Data publikacji: 26.01.2015r.
Informacje o przetargu:      

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data publikacji: 20.01.2015r.
Informacje o przetargu:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załączniki

Schemat i wymiary przepompowni

 

 

 

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Średzkiej Wody Sp. z o.o. z siedzibą w 55-300 Środa Śląska ul. Sikorskiego 43

 Data publikacji:

2014-11-05

 Informacje o przetargu:                  

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik  1. do SIWZ

Załączniki 2-7 do SIWZ

 

 Data publikacji:

2014-11-13

 Informacje o przetargu:                                    

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 Data publikacji:

2014-11-14

 Informacje o przetargu:                                    

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 Data publikacji:

2014-11-24

 Informacje o przetargu:                                    

Informacje o wyborze najkorzystnjszej oferty                          

 

 

 

Wykonanie usługi: Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2014r.

 Data publikacji:

2014-11-03

 Informacje o przetargu:

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał 1.

Zał2.

 

 Data publikacji:

2014-11-12

 Informacje o przetargu:                

Informacja o wyborze                                    

 

 

 

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Średzkiej Wody Sp. z o.o. z siedziba w Środzie Śl. ul. Sikorskiego 43 na sezon 2014-2015r.

 Data publikacji:

2014-10-01

 Informacje o przetargu:

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt umowy

Zał 1.

Zał2.

 

 Data publikacji:

2014-10-02

 Informacje o przetargu:

 

Zmiana VII punktu zaproszenia

 

 Data publikacji:

2014-10-10

 Informacje o przetargu:

 

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ w ul. WROCŁAWSKIEJ I PARKOWEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

 Data publikacji:

2014-07-09

 Informacje o przetargu:

Ogłoszenie 

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Przedmiar

Geologia,STWIORB

Projekt wykonawczy

  

 Data publikacji:

2014-07-25

 Informacje o przetargu:

 

 Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU DLA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ul. WROCŁAWSKIEJ I PARKOWEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

 Data publikacji:

2014-07-14

 

Informacje o przetargu:

Ogłoszenie 

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Projekt umowy

 

 

 Data publikacji:

2014-07-21

 Informacje o przetargu:

 

Zmiana treści SIWZ

 

 Data publikacji:

2014-07-23

 Informacje o przetargu:

 

 Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  BUDOWA   KANALIZACJI   SANITARNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI   JUSZCZYN

Data publikacji:

23-05-2014

Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja badań gruntowych

 STWiORB

Przedmiary

C

 

Wyjasnienia do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania nr 1

Data publikacji:

2014-06-03

Wyjasnienia do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zał nr 1 - plan usytuowania przepompowni P4 oraz studni pomiarowej (odp. dot. pkt 16 i 18)

Zał. nr 2 - schemat z opisem studni z zasuwa nożową (odp. dot. pkt. 19)

Data publikacji:

2014-06-06

Wyjasnienia do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania nr 3

 

Data publikacji:

2014-06-18

Wybór oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 BUDOWA  SYSTEMU  WIZUALIZACJI  I  MONITORINGU  SIECI  ORAZ  URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH w formie zaprojektuj i wybuduj

 Data publikacji:

2014-06-06

 Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Data publikacji:

2014-06-12

Wyjasnienia do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania nr 1

 

Data publikacji:

2014-06-17

Wyjasnienia do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zmiana Treści SIWZ

 

Data publikacji:

2014-06-18

Wyjasnienia do SIWZ:

Zmiana Treści SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

 Data publikacji:

 2014-07-04

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja

 

PEŁNIENIE  FUNKCJI  INSPEKTORA  NADZORU  INWESTORSKIEGO  DLA  ZADANIA  pn.  BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  JUSZCZYN

 Data publikacji:

 

 Informacje o przetargu:

 

 Data publikacji:

 2014-06-13

 Rozstrzygnięcie przetargu:

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

PEŁNIENIE  FUNKCJI  INSPEKTORA  NADZORU   INWESTORSKIEGO  DLA  ZADANIA  pn  BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  CESARZOWICE

 Data publikacji:

 2014-04-15

 Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

 Data publikacji:

 2014-05-09

 Rozstrzygnięcie przetargu:

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  MIEJSCOWŚCI  CESARZOWICE

 Data publikacji:

 03-04-2014

 Informacje o przetargu:

 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Projekt budowlano - wykonawczy

Dokumentacja badań gruntowych

SWiORB

Przedmiar robót

 Data publikacji:

2014-04-14

 Przedłużenie terminu składania ofert (zmiana tresci SIWZ):

Uzupełnienie dok. projektowej o cz. elektryczną (wyjasnienia do SIWZ)

 

Zmiana tresci SIWZ

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjasnienia do SIWZ nr 1

Dokumentacja projektowa czesc elektryczna_ przedmiar

Data publikacji:

 

2014-04-15

Wyjasnienia do SIWZ:

Wyjasnienia do SIWZ nr 2

Data publikacji:

 2014-05-09

 Rozstrzygniecie przetargu:

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

     

 

 

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ŚREDZKIEJ WODY Sp z o.o. NA LATA 2014-2017 PRZY UŻYCIU KART UPRAWNIAJĄCYCH DO TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH

Data publikacji:

2014-03-05

Informacje:

OGŁOSZENIE

SIWZ z załącznikami

 

  WYJAŚNIENIE  DO SIWZ

Data publikacji:

2014-03-07

Informacje:

WYJAŚNIENIE

 

 

   Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji:

2014-03-14

Informacje:

Informacja

 

 

DOSTAWA ARMATURY WODNO-KANALIZACYJNEJ DLA POTRZEB ŚREDZKIEJ WODY Sp. z o.o.Z SIEDZIBĄ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Data publikacji:

 2014-03-25

Informacje o przetargu:

 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 Data publikacji:

2014-04-07

Rozstrzygniecie prztargu:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zakup i dostawa samochodu wielofunkcyjnego /nowego lub używanego/ przeznaczonego do mycia i udrażniania wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o średnicy od 160mm do 600mm.

 Data publikacji:

        2013-08-14

 Informacje o przetargu:

 

 Ogłoszenie

 

 SIWZ

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

zał.5

zał.6

zał.7

Data publikacji:

2013-08-21

Wyjasnienia do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Data publikacji:

2013-08-23

Informacje o pzetargu:

Zmiana tresci SIWZ

Data publikacji:

 2013-08-26

Wyjasnienia do SIWZ:

 Odpowiedzi na zapytania nr 2 strona 1;     strona 2

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Data publikacji:

        2013-09-02

 Informacje o przetargu:

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Średzkiej Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Ślaskiej 55 - 300, ul. Sikorskiego 43

Data publikacji:

2013-11-13

Informacje o przetargu:

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Data publikacji:

2013-11-20

Informacje o przetargu:

Wyjasnienia do SIWZ

Zmiana tresci SIWZ

Data publikacji:

2013-11-26

 Rozstrzygniecie przetargu:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

  Budowa studni głębinowej S-14z na ujeciu wody w Szczepanowie

 Data publikacji:

 2014-01-24

 Informacje o przetargu:

 Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Projekt geologiczny

Projekt budowlany, wykonawczy, sterowanie i zasilanie

Przedmiar robót

Data publikacji:

2014-01-31

Informacje o przetargu:

Zmiana tresci SIWZ

Data publikacji:

2014-02-17

Informacja:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na okreslenie wartosci nieruchomosci niezabudowanej - pod przepompownie scieków.

Data publikacji:

2014-01-30

Informacje:

Zaproszenie do złożenia oferty

Oferta z załącznikami

Data publikacji:

2014_02_14

informacja:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

DOSTAWA ARMATURY WODNO - KANALIZACYJNEJ DLA POTRZEB ŚREDZKIEJ WODY SP. Z O.O.  Z SIEDZIBĄ W ŚRODZIE  ŚLĄSKIEJ,  UL. SIKORSKIEGO 43  NA  ROK  2013

 Data publikacji:

 2013-03-25                        

 Informacje o przetargu:

 Ogłoszenie

SIWZ z załacznikami

 

    WYJAŚNIENIE DO SIWZ

 Data publikacji:

 2013-03-28                     

 Informacje o przetargu:

Wyjaśnienie do SIWZ

 

Data publikacji:

2013-04-10

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ  NA  WYKONANIE  PODZIAŁÓW  GEODEZYJNYCH  NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ w m.  JASTRZĘBCE, ŚWIĘTE, PRZEDMOŚCIE

Data publikacji:

2013-06-04

Informacja o ofercie:

 Załączniki

Data publikacji:

2013-06-07

Zmiana tresci zaproszenia:

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Data publikacji:

2013-06-14

Informacja o wyniku wyboru oferty:

 Protokół z przeprowadzonego wyboru ofertowego

 

 

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  MIEJSCOWOŚCIACH  ŚWIĘTE  I  PRZEDMOSCIE

Data publikacji:

 

Informacje o przetargu:

 

Data publikacji:

 

Wyjasnienia do SIWZ:

 

Data publikacji:

 

Wyjasnienia do SIWZ:

 

Data publikacji:

 

Wyjasnienia do SIWZ:

 

Data publikacji:

 

Wyjasnienia do SIWZ:

 

 

Data publikacji:

2013-07-05

Informacja o wyniku wyboru oferty:

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

PEŁNIENIE  FUNKCJI  INSPEKTORA NADZORU DLA ZADANIA pn. BUOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: ŚWIETE I PRZEDMOŚCIE

 Data publikacji

 

 Informacje o przetargu:

 

 

Data publikacji:

2013-07-09

Informacja o wyniku wyboru oferty:

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

BUDOWA   KANALIZACJI   SANITARNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI   JASTRZĘBCE

Data publikacji:

 2013-01-30

Informacje o przetargu

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja geotechniczna

SWIORB

Przdmiary

Data publikacji:

2013-02-04

Wyjasnienia do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 1

Data publikacji:

2013-02-07

Wyjasnienia do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 2

Data publikacji:

2013-02-08

Wyjasnienia do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 3

Data publikacji:

2013-02-13

Wyjasnienia do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 4

Data publikacji:

2013-02-15

Modyfikacja do SIWZ:

Modyfikacja załacznika nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Data publikacji:

2013-03-04

Informacja o wyniku przetargu:

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 PEŁNIENIE   FUNKCJI    INSPEKTORA   NADZORU  DLA  ZADANIA  BUDOWA   KANALIZACJI   SANITARNEJ  W  MIEJSCOWOSCI   JASTRZĘBCE

Data publikacji:

2013-02-18

Informacje o przetargu:

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Data publikacji:

2013-02-20

Modyfikacja do SIWZ:

Zmiana tresci SIWZ

Data publikacji:

2013-03-05

Informacja o wyniku przetargu:

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Proszków

Data publikacji

2012-10-23

Informacje o przetargu:

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Dokumentacja projektowa

STWiORB

Dokumentacja geotechniczna

Przedmiary

Data publikacji:

2012-10-23

Zmiana tresci ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie

Data publikacji:

2012-10-25

Wyjasnienia do SIWZ

Wyjasnienia nr1

Data publikacji:

2012-10-30

Wyjasnienia do SIWZ

Wyjasnienia nr2

Data publikacji:

2012-10-31

Wyjasnienia do Projektu B.W.

RysNr_5_6_7_8_9_44_45_46_47_48

Wyjasnienia do SIWZ:

Wyjasnienia nr 3

Data publikacji:

Wyjasnienia do SIWZ

2012-11-02

Wyjasnienia nr 4

Data publikacji:

Wyjasnienia do SIWZ

2012-11-06

Wyjasnienia nr 5

 

Data publikacji

2012-11-16

Informacje o przetargu

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Proszków

Data publikacji:

2012-11-20

Informacje o przetargu:

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Umowa

Data publikacji:

Zmiana tresci SIWZ

2012-11-22

Ogłoszenie zmiany SIWZ

Data publikacji:

Informacje o przetargu

2012-11-29

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

 

 

Dostawa materiałów na budowę sieci wodociągowej z Wieży Ciśnień w Środzie Śląskiej do firmy  

PGW Spółka z o.o. -Komorniki

Data publikacji:

2012-03-15

 

Informacje o przetargu:

Ogłoszenie

 

SIWZ

zał.1 do SIWZ

zał. 2 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Umowa nr DT

 

Zestawienie materiałowe

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

 

 

 

Data publikacji:

2012-03-29

 

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

 

 

 

Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o. na rok 2012.

Data publikacji:

2012-03-05

 

Informacje o przetargu:

Ogłoszenie

 

SIWZ

zał.1 do SIWZ

zał. 2 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Umowa nr DT

 

Zestawienie materiałowe

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Projekt umowy

 

 

Data publikacji:

2012-03-15

 

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

 

 

Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Data publikacji:

2011-03-14

 

 Informacje o przetargu:    

 1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3.Zestawienie materiałowe

4.Opis przedmiotu zamówienia

5.Załączniki, oferta, oświadczenia

6.Projekt umowy

 

Data publikacji:

2011-03-16

 

 Informacje o przetargu:    

 Wyjasnienia do SIWZ

 

Data publikacji:

2011-03-23

 

 Informacje o przetargu:    

 Wyjasnienia do SIWZ

 

Data publikacji:

2011-03-31

 Informacje o przetargu:    

 Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

 

 

 

Dostawa paliw płynnych dla Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Data publikacji:

2011-02-04

 

 Informacje o przetargu:    

1. Ogłoszenie

2. SIWZ wraz z załącznikami

3. Projekt umowy

 

 

 

Data publikacji:

2011-02-09

 

 Informacje o przetargu:    

1. Zmiana treści ogłoszenia

2. Zmiana SIWZ

 

Data publikacji:

2011-03-02

 

 Informacje o przetargu:    

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

 

 

Dostawa koagulantu- wodny roztwór siarczanu żelazowego do strącania osadów w oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej

Data publikacji:

2011-01-13

 

 Informacje o przetargu:    

 1. Ogłoszenie

2. SIWZ wraz z załącznikami

3. Projekt umowy

 

Data publikacji:

2011-01-26

 

 Informacje o przetargu:    

 1. Zawiadomienie o wyniku postępowania