Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 statut gminy |  budżet |  uchwały |  zarządzenia |  Zarządzenie zastępcze |
Słowa
Numer uchwały/zarządzenia
Data uchwaleniaod    do   
Status
Zarządzenie nr: 215/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-10-10 w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę gruntu położonego na terenie gminy Środa Śląska i ustalenia stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie nr: 212/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-10-02 w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę gruntu położonego na terenie miasta Środa Śląska i ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego
Zarządzenie nr: 214/2015 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-10-02 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w gminnym zasobie mieszkaniowym
Zarządzenie nr: 213/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-10-02 w sprawie zasad najmu i ustalenia stawki czynszu najmu pomieszczeń gospodarczych i garaży będących własnością Gminy Środa Śląska zabudowanych garażami i pomieszczeniami gospodarczymi
Zarządzenie nr: 211/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-29 w sprawie zmian w budżecie gminy Środa Śląska na 2017 rok
Zarządzenie nr: 209/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-28 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego pn. „Kultywowanie polskich tradycji i wartości narodowych w ramach organizacji spotkań z okazji świąt i obchodów rocznicowych wydarzeń historycznych”
Zarządzenie nr: 208/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-26 w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę gruntu położonego w obrębie wsi Proszków z przeznaczeniem dl użytkowania rolniczego i zawarcia umowy dzierżawy na okres do trzech lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr: 206/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-25 w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr: 204/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-20 w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe za 2016r.
Zarządzenie nr: 202/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-19 w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę gruntu położonego na terenie gminy Środa Śląska i ustalenia stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie nr: 203/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-19 w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę gruntu położonego w terenie miasta Środa Śląska i ustalenia miesięcznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie nr: 200/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie branży sanitarnej w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej
Zarządzenie nr: 200A/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-18 w sprawie przystąpienia do ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziałów oraz scalania i podziałów nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska
Zarządzenie nr: 199/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-15 w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr: 198/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-15 w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej
Zarządzenie nr: 197/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-13 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017 pn. „Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych”
Zarządzenie nr: 196/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-13 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych”
Zarządzenie nr: 195/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-11 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017 pn. „Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych”
Zarządzenie nr: 194/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-11 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. „”organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych”
Zarządzenie nr: 190/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-01 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Środzie Śląskiej
Zarządzenie nr: 191_2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-09-01 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu publicznym nr 1 w Środzie Śląskiej