Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 statut gminy |  budżet |  uchwały |  zarządzenia |  Zarządzenie zastępcze |
Słowa
Numer uchwały/zarządzenia
Data uchwaleniaod    do   
Status
Zarządzenie nr: 155/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-07-27 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Środa Śląska za II kwartał 2017 roku
Zarządzenie nr: 157/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-07-27 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja turnieju [pn. Mistrzostwa Gminne Drużyn Mieszanych w Piłce Nożnej” i ustalenia regulaminu jej pracy.
Zarządzenie nr: 156/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-07-27 w sprawie zatwierdzenia konkursu na ‘Najładniejszy wieniec dożynkowy Gminy Środa Śląska 2017” rozstrzyganego podczas Dożynek Gminnych 2017 w Brodnie.
Zarządzenie nr: 154/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-07-21 w sprawie zmian w budżecie gminy Środa Śląska na 2017 rok
Zarządzenie nr: 153/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-07-20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepanowie
Zarządzenie nr: 151/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-07-18 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Środa Śląska
Zarządzenie nr: 152/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-07-18 w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr: 149/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-07-06 w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę gruntu położonego na terenie miasta Środa Śląska i ustalenia rocznej stawki czynszu dzierżawnego
Zarządzenie nr: 150/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-07-06 w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę gruntu położonego na terenie miasta Środa Śląska i ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego
Zarządzenie nr: 148/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-07-06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 pn. „Organizacja turnieju pn. „Mistrzostwa Gminne Drużyn Mieszanych w Piłce Nożnej”
Zarządzenie nr: 147/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-07-06 w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Środa Śląska na rok 2018
Zarządzenie nr: 146/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-07-04 w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr: 145/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-07-04 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej udziału wynoszącego 90,31% w nieruchomości zabudowanej położonej na terenie gminy Środa Śląska do sprzedaży w trybie trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego
Zarządzenie nr: 143/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-07-03 w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku stanowiącym współwłasność Gminy Środa Śląska