Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 statut gminy |  budżet |  uchwały |  zarządzenia |  Zarządzenie zastępcze |
Słowa
Numer uchwały/zarządzenia
Data uchwaleniaod    do   
Status
Zarządzenie nr: 40/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2017-02-24 ws. powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017 i ustalenia regulaminu jej pracy