Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 statut gminy |  budżet |  uchwały |  zarządzenia |  Zarządzenie zastępcze |
Słowa
Numer uchwały/zarządzenia
Data uchwaleniaod    do   
Status
Zarządzenie nr: 97/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Środa Śląska na 2018 rok
Zarządzenie nr: 95/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-23 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
Zarządzenie nr: 60/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-20 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018.
Zarządzenie nr: 91/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zarządzenie nr: 92/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze rewitalizacji pn. „Rewitalizacja gospodarcza Rynku Dolnego”
Zarządzenie nr: 90/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-13 w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę gruntu położonego na terenie miasta Środa Śląska i ustalenia stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie nr: 88/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora przedszkola Publicznego nr 1 w Środzie Śląskiej
Zarządzenie nr: 87/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-13 w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej
Zarządzenie nr: 85/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze :integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego pn. „Organizacja czasu wonnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych
Zarządzenie nr: 86/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-12 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zarządzenie nr: 82/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-10 w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę gruntu położonego na terenie miasta Środa Śląska i ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego
Zarządzenie nr: 84/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
Zarządzenie nr: 83/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-10 w sprawie sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku stanowiącym współwłasność Gminy Środa Śląska
Zarządzenie nr: 81/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-09 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy pn. „Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych”
Zarządzenie nr: 79/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-04 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w obszarze: integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego pn. „Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych” i ustalenia regulaminu jej pracy
Zarządzenie nr: 80/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-04 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i ustalenia regulaminu jej pracy
Zarządzenie nr: 77/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-03 w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę gruntu położonego na terenie miasta Środa Śląska i ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego
Zarządzenie nr: 78/2018 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2018-04-03 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert z złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w obszarze: Ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy pn. „Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych, promujących działania gminnych środowisk ekologicznych” i ustalenia regulaminu jej pracy