Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 statut gminy |  budżet |  uchwały |  zarządzenia |  Zarządzenie zastępcze |

Zarządzenie zastępcze


Zarządzenie zastępcze Nr 4/2015 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentownych złóż kopalni do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska