Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje podstawowe |  charakterystyka jednostki |  Prezes Zarządu |  pracownicy |  regulaminy i statuty |  załatwiane sprawy |  Regulamin udzielania zamówień |  Archiwum przetargów |  Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekówej w m. Środa Ślaska, Ciechów i Bukówek |  Przetargi |  Dokumenty do pobrania |  Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Cesarzowice i Juszczyn |

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Cesarzowice i Juszczyn


Projekt pn "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Cesarzowice i Juszczyn" został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W wyniku realizacji robót w okresie od 30.04.2015 r. do 28.08.2015 r. osiągnięto efekt rzeczowy zadania, polegający na wykonaniu 209 szt. podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej. Równoważna liczba mieszkańców wzrosła o 755 RLM

Całkowity koszt zadania - 369 345,77 PL

Żródła finansowania zadania: 45% - pożyczka z WFOŚiGW, 45% - dotacja z WFOŚiGW, 10% - srodki własne