Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 Bieżący | Archiwum |

Rejestr dokumentów aktualnie opublikowanych w serwisie, w których dokonano zmian w bieżącym miesiącu oraz dokumentów, które zostały wycofane z publikacji w serwisie.
Nazwa sekcjiDokumentData zmianyTyp zmiany
WWW - Szybki start   2017-06-27 14:49:44 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść zarządzenia 2017-06-27 14:07:05 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-06-27 14:04:56 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-27 13:56:39 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Święte jest najważniejsze 2017-06-26 14:03:58 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  my 2017-06-26 14:00:20 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Gustek komandos 2017-06-26 13:59:59 Publikacja dokumentu
Przetargi  Remont korytarzy i klatki schodowej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Środzie Śląskiej przy ul. Strzeleckiej 6 2017-06-26 12:48:49 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-26 12:48:44 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-26 12:43:52 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-26 12:00:01 Publikacja dokumentu
WWW - Biuro Rady Gminy_Wiadomosci  Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 2017-06-26 11:38:42 Publikacja dokumentu
Nabór   2017-06-26 09:10:19 Publikacja dokumentu
Załatwiane sprawy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWIE 2017-06-26 08:23:52 Publikacja dokumentu
Przetargi  Opracowanie dwóch zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska oraz dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębce oraz wsi Słup. 2017-06-26 08:03:57 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-26 08:03:53 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-26 08:03:50 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-26 07:30:02 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-26 07:10:26 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-26 07:02:56 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-26 07:00:50 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ostatnia taka uroczystość 2017-06-23 14:28:56 Publikacja dokumentu
Nabór   2017-06-23 10:41:12 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-23 07:46:12 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-23 07:40:31 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zawiadomienie o wykazie 2017-06-23 07:40:14 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-23 06:57:31 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Kurtyna wodna już działa! 2017-06-22 14:31:19 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o przetargu 2017-06-22 12:17:53 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-22 10:46:09 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-22 10:43:26 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  GIGANTY 2017 w średzkim Gimnazjum 2017-06-22 10:35:11 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zapraszamy na WIEŻĘ WIDOKOWĄ 2017-06-22 10:21:00 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Apel Prezesa KRUS 2017-06-22 08:50:50 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-22 07:43:06 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-22 07:37:48 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-21 14:24:49 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-21 13:23:20 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej 2017-06-21 12:00:50 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-21 10:00:02 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-21 09:35:18 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-21 08:42:17 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-21 07:37:33 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Remont sanitariatów w Przedszkolu Publicznym w Ciechowie” 2017-06-21 07:24:33 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-21 07:24:29 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Koncert zespołów kresowych 2017-06-20 14:07:12 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Gmina i OSIR na Święcie X Pułku 2017-06-20 13:36:27 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-20 13:02:24 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-20 09:54:06 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-20 09:01:56 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-20 08:53:23 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-20 08:04:40 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść zarządzenia 2017-06-19 14:07:05 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę gruntu położonego w obrębie wsi Bukówek z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego i zawarcia umowy dzierżawy na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym. 2017-06-19 14:01:31 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść zarządzenia 2017-06-19 13:58:10 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  w sprawie lokalu użytkowego przeznaczonego w najem w trybie ustnego przetargu nieograniczonego w miejscowości Szczepanów przy ul. Średzkiej 16 na terenie gminy Środa Śląska 2017-06-19 13:56:16 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść zarządzenia 2017-06-19 13:54:37 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017 2017-06-19 13:53:07 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść zarządzenia 2017-06-19 13:51:16 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  w sprawie zmian w budżecie gminy Środa Śląska na 2017 rok 2017-06-19 13:49:00 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść zarządzenia 2017-06-19 13:46:51 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-06-19 13:45:20 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść zarządzenia 2017-06-19 13:42:57 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-06-19 13:41:06 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść zarządzenia 2017-06-19 13:39:16 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-06-19 13:34:55 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść zarządzenia 2017-06-19 13:29:46 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. biura obsługi klienta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej 2017-06-19 13:28:20 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść zarządzenia 2017-06-19 13:26:03 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego pn. „Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych” 2017-06-19 12:49:28 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść zarządzenia 2017-06-19 12:46:00 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Środa Śląska, w tym profilaktyka uzależnień w roku 2017 pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych" 2017-06-19 12:43:33 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Środa Śląska 2017-06-19 12:07:21 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Szczepanowie 2017-06-19 12:03:08 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Rakoszycach 2017-06-19 12:01:42 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 2017-06-19 11:57:19 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2017 rok 2017-06-19 11:53:49 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Śląska 2017-06-19 11:50:24 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-19 11:47:42 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-19 11:44:49 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-19 11:41:15 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie absolutorium 2017-06-19 11:37:32 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-19 11:34:55 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2016 rok 2017-06-19 11:32:36 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-19 11:28:50 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/279/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Środa Śląska 2017-06-19 11:25:19 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-19 11:22:02 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Środa Śląska” 2017-06-19 11:19:39 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-19 11:14:47 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Szczepanowie 2017-06-19 10:40:30 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-19 10:32:52 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich w Szczepanowie 2017-06-19 10:29:05 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-19 10:25:59 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyłączenia Punktu Przedszkolnego z Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich w Szczepanowie 2017-06-19 10:23:16 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-19 10:19:12 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Rakoszycach 2017-06-19 10:13:46 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-19 10:07:50 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Rakoszycach 2017-06-19 10:05:47 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-19 10:02:07 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyłączenia Punktu Przedszkolnego z Zespołu Szkół w Rakoszycach 2017-06-19 09:47:19 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik do uchwały 2017-06-19 09:42:36 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-19 09:34:34 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2017-06-19 09:25:53 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-19 09:19:33 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr I/3/14 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 2017-06-19 08:59:05 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-14 15:45:32 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 4 do uchwały 2017-06-14 15:08:35 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 3 do uchwały 2017-06-14 15:06:54 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 2 do uchwały 2017-06-14 15:05:02 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 1 do uchwały 2017-06-14 15:03:18 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-14 15:01:32 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-14 14:50:53 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-06-14 14:37:00 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa 2017-06-14 14:25:44 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-14 14:24:05 Publikacja dokumentu
Przetargi  Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem infrastruktury bezpieczeństwa na istniejących placach zabaw na terenie miasta i gminy Środa Śląska, w ramach zadania „Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta i gminy Środa Śląska”. 2017-06-14 14:23:09 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-14 14:23:05 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-14 14:23:03 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Gminna komunikacja coraz bliżej 2017-06-14 14:14:44 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-14 14:14:44 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 2017-06-14 14:04:52 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  III rata za gospodarowanie odpadami 2017-06-14 14:00:13 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-14 13:48:55 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXVII/235/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Śląska 2017-06-14 13:36:42 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik graficzny do uchwały 2017-06-14 13:31:01 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-14 13:27:35 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Słup 2017-06-14 13:25:36 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik graficzny do uchwały 2017-06-14 13:21:57 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-14 13:18:15 Publikacja dokumentu
Przetargi  Usługa ubezpieczenia Gminy Środa Śląska oraz jednostek organizacyjnych 2017-06-14 13:13:56 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska 2017-06-14 13:04:47 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-14 11:55:04 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w gminie Środa Śląska Etap II – Budżet Obywatelski” (PONOWIONY) 2017-06-14 11:50:21 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-14 11:50:16 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-14 11:50:14 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-14 11:50:13 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-14 11:50:13 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jastrzębce w Gminie Środa Śląska 2017-06-14 11:02:58 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Środa Śląska na lata 2017-2020 2017-06-14 10:56:16 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 3 do uchwały 2017-06-14 10:55:13 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 2 do uchwały 2017-06-14 10:53:36 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 1 do uchwały 2017-06-14 10:51:42 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-14 10:49:40 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-14 10:34:55 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik do uchwały 2017-06-14 10:22:56 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-14 10:19:48 Publikacja dokumentu
Przetargi  WYKONANIE RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNO-ARCHITEKTONICZNYCH dla projektu: „ Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez rewaloryzację zabytkowego średzkiego ratusza z jednoczesnym wzbogaceniem oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej (Pl. Wolności 3)”, w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewaloryzacja ratusza miejskiego wraz z doposażeniem Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej”. 2017-06-14 10:17:17 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-14 10:17:13 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-14 10:17:12 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  W Bieszczady z harcerzami 2017-06-14 09:05:14 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-14 09:03:59 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  zmiana mpzp dla wsi SZCZEPANÓW - Uchwała Nr XLIII/360/17 - rysunek 2017-06-14 08:15:49 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  zmiana mpzp dla wsi SZCZEPANÓW - Uchwała Nr XLIII/360/17 - tekst planu 2017-06-14 08:14:54 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  zmiana mpzp dla wsi KRYNICZNO - Uchwała Nr XLIII/359/17 - tekst planu 2017-06-14 07:59:00 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  zmiana mpzp dla wsi KRYNICZNO - Uchwała Nr XLIII/359/17 - rysunek 2017-06-14 07:58:41 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska 2017-06-14 07:39:19 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-14 06:58:13 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 2017-06-13 12:15:37 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej 2017-06-13 12:14:00 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik do uchwały 2017-06-13 12:10:28 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-13 12:08:49 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-06-13 12:06:59 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 5 do uchwały 2017-06-13 12:00:02 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 4 do uchwały 2017-06-13 11:58:17 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 3 do uchwały 2017-06-13 11:56:33 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 2 do uchwały 2017-06-13 11:50:02 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 1 do uchwały 2017-06-13 11:48:05 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-13 11:37:40 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/315/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 2017-06-13 11:08:52 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-13 11:05:04 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Burmistrz wśród odznaczonych 2017-06-13 11:04:28 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości lokalowych, położonych w Środzie Śląskiej, na rzecz gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej 2017-06-13 11:01:04 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-06-13 10:57:24 Publikacja dokumentu
Przetargi  PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKO- KONSERWATORSKIEGO dla projektu: „ Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez rewaloryzację zabytkowego średzkiego ratusza z jednoczesnym wzbogaceniem oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej (Pl. Wolności 3)”, w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewaloryzacja ratusza miejskiego wraz z doposażeniem Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej”. 2017-06-13 10:37:55 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-13 10:37:50 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-13 10:37:47 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/304/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej 2017-06-13 10:27:21 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-13 07:51:02 Publikacja dokumentu
Nabór   2017-06-13 07:03:48 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Praca w Ratuszu 2017-06-12 15:37:02 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Bezpłatna mammografia 2017-06-12 15:12:06 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Kontrakt z Tauron na 4 lata 2017-06-12 13:59:51 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  "Aktywni na Ziemi Średzkiej" - II nabór 2017-06-12 13:59:42 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Nowy plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 2017-06-12 13:40:45 Publikacja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Roman Kropelnicki 2017-06-09 14:23:10 Publikacja dokumentu
Przetargi  Usługa ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci i Młodzieży Placówek Oświatowych oraz Wychowanków Placówek Oświatowo-Wychowawczych i Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Pracowników Placówek Oświatowych i Oświatowo-Wychowawczych Gminy Środa Śląska wraz z Jednostkami Organizacyjnymi 2017-06-09 13:37:22 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-09 13:37:18 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-09 13:34:21 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-09 12:58:53 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-09 12:54:51 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-09 12:51:35 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-09 12:48:21 Publikacja dokumentu
Przetargi  Uruchomienie gminnej komunikacji zbiorowej w gminie Środa Śląska – etap I” Dostawa - 3 wolnobieżnych minibusów elektrycznych, w ramach projektu pn. „ Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Projekt pn. „Uruchomienie gminnej komunikacji zbiorowej w gminie Środa Śląska - Etap I” (Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych); 2017-06-09 12:44:25 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-09 12:10:13 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-09 11:54:14 Publikacja dokumentu
Przetargi  Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Rakoszyce oraz Cesarzowice w gminie Środa Śląska. 2017-06-09 11:14:55 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-09 11:14:51 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-09 10:21:43 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-09 09:53:13 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-09 09:25:59 Publikacja dokumentu
Przetargi  ZAKUP AKCESORII PLENEROWYCH NA POTRZEBY SOŁECTW GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2017-06-09 07:59:29 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-09 07:59:24 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-08 14:31:04 Publikacja dokumentu
Nabór   2017-06-08 14:29:43 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-08 13:44:45 Publikacja dokumentu
Załatwiane sprawy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DO SPRAW OBSŁUGI ZFŚS I PKZP W ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 2017-06-08 12:08:03 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-08 11:01:08 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-08 10:59:29 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Budowa przyłączy światłowodowych 2017-06-08 10:29:26 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zawiadomienie o wykazie 2017-06-08 08:17:50 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zawiadomienie o wykazie 2017-06-08 08:14:02 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-07 15:33:18 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-07 14:12:18 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-07 13:49:18 Publikacja dokumentu
Nabór   2017-06-07 13:37:48 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-07 13:35:18 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-07 13:32:05 Publikacja dokumentu
Przetargi  Przebudowa ul. Akacjowej, przebudowa ul. Klonowej w ramach zadania „Budowa dróg Osiedla Północnego w Środzie Śląskiej” 2017-06-07 13:20:45 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Skrzyżowanie DK 94 z ul. Wiejską 2017-06-07 12:25:50 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-07 10:25:31 Publikacja dokumentu
Załatwiane sprawy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) ZARZĄDZENIE Nr 3/2017 DYREKTORA ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 2017-06-07 09:17:10 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2017-06-07 07:47:48 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2017-06-07 07:45:59 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Będzie bezpieczniej na DK 94 2017-06-06 16:09:22 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie UMWD 2017-06-06 16:04:10 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  16 czerwca Urząd nie pracuje 2017-06-06 15:05:58 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o przetargu 2017-06-06 14:06:11 Publikacja dokumentu
Przetargi  „ Dostawa oraz montaż stolarki okiennej PCV, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz nawiewników okiennych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Środa Śląska oraz w częściach wspólnych budynków: A) komunalnych B) wspólnot mieszkaniowych ”. 2017-06-06 12:15:57 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-06 12:15:31 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-06 11:09:45 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-06 11:09:36 Publikacja dokumentu
Przetargi  Wyłonienie Inspektora Nadzoru dla zadania pn"Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 20 w Środzie Śląskiej stanowiącego współwłasność gminy Środa Śląska" 2017-06-06 11:04:20 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-06 07:24:28 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w gminie Środa Śląska Etap II – Budżet Obywatelski” 2017-06-05 14:09:54 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-05 14:09:50 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-05 14:09:49 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-05 14:09:49 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Rusza rewitalizacja rynku 2017-06-05 13:33:09 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Czerwcowy pobór krwi 2017-06-05 13:32:39 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-05 09:52:39 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Remont sanitariatów w Przedszkolu Publicznym w Ciechowie” 2017-06-02 13:55:59 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-02 13:52:27 Publikacja dokumentu
Przetargi  Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Środzie Śląskiej - etap III 2017-06-02 13:16:23 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-02 13:16:19 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-02 13:16:18 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-02 12:44:09 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-02 12:02:53 Publikacja dokumentu
Sprawozdanie z prac burmistrza  (Urząd Miejski) Sprawozdanie z prac Burmistrza Środy Śląskiej w okresie 17.04 - 17.05.2017 2017-06-02 11:35:56 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-02 09:35:12 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-02 07:50:54 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-02 07:06:42 Publikacja dokumentu
Rejestr  Obwieszczenie 2017-06-01 10:57:43 Publikacja dokumentu
Rejestr  Obwieszczenie o prowadzonym postepowaniu z udziałem społeczenstwa 2017-06-01 10:52:56 Publikacja dokumentu
Rada Miejska w Środzie Śląskiej  protokoły z Sesji Rady 2017-06-01 10:25:34 Publikacja dokumentu
WWW - Wydz. Spr. Obywatelskich_Wiadomosci  Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska 2017-06-01 10:11:05 Publikacja dokumentu
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)  (Urząd Miejski) informacje dodatkowe 2017-06-01 10:10:02 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci   2017-06-01 09:44:03 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/390/17 2017-06-01 08:51:22 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/389/17 2017-06-01 08:50:18 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/388/17 2017-06-01 08:48:57 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/387/17 2017-06-01 08:47:28 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/386/17 2017-06-01 08:46:18 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/385/17 2017-06-01 08:45:04 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/384/17 2017-06-01 08:44:11 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/383/17 2017-06-01 08:43:00 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/382/17 2017-06-01 08:41:47 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/381/17 2017-06-01 08:40:52 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/380/17 2017-06-01 08:39:43 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/379/17 2017-06-01 08:38:45 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/378/17 2017-06-01 08:37:28 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/377/17 2017-06-01 08:36:37 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/376/17 2017-06-01 08:35:15 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/375/17 2017-06-01 08:34:17 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/374/17 2017-06-01 08:33:01 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/373/17 2017-06-01 08:32:01 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/372/17 2017-06-01 08:31:02 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLV/371/17 2017-06-01 08:30:02 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  RADA MIEJSKA 2017-06-01 08:27:31 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-06-01 08:13:40 Publikacja dokumentu