Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 Bieżący | Archiwum |

Rejestr dokumentów aktualnie opublikowanych w serwisie, w których dokonano zmian w bieżącym miesiącu oraz dokumentów, które zostały wycofane z publikacji w serwisie.
Nazwa sekcjiDokumentData zmianyTyp zmiany
Przetargi   2018-05-22 07:40:10 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r. 2018-05-22 06:43:40 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Piknik rowerowy z OSIR'em 2018-05-21 14:30:42 Publikacja dokumentu
Nabór   2018-05-21 14:08:28 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-21 13:02:12 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  śp. Janusz Borowy<br>– ikona średzkiego środowiska sportowego 2018-05-21 11:14:36 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-21 09:52:28 Publikacja dokumentu
WWW - Szybki start   2018-05-21 07:47:27 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Środa Śląska 2018-05-18 13:28:13 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska 2018-05-18 13:10:10 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2018 r. 2018-05-18 12:44:39 Publikacja dokumentu
Pracownicy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) Dorota Baranowska 2018-05-18 08:31:25 Publikacja dokumentu
Pracownicy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) Sławomir Walczak 2018-05-18 08:30:29 Publikacja dokumentu
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  podstawowe informacje 2018-05-18 08:23:05 Publikacja dokumentu
Dyrektor  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) dyrektor 2018-05-18 08:22:13 Publikacja dokumentu
Pracownicy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) Tomasz Wojtasiński 2018-05-18 08:21:25 Publikacja dokumentu
Pracownicy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) Mateusz Grabowiecki 2018-05-18 08:21:01 Publikacja dokumentu
Pracownicy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) Krzysztof Peryga 2018-05-18 08:20:26 Publikacja dokumentu
Pracownicy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) Irena Kuriata 2018-05-18 08:19:38 Publikacja dokumentu
Pracownicy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) Czesława Frydryk 2018-05-18 08:19:17 Publikacja dokumentu
Pracownicy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) Justyna Żyła 2018-05-18 08:18:51 Publikacja dokumentu
Pracownicy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) Barbara Bartkiewicz-Baran 2018-05-18 08:18:15 Publikacja dokumentu
Pracownicy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) Elżbieta Krzyżanowska 2018-05-18 08:17:11 Publikacja dokumentu
Pracownicy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) Danuta Koźlik 2018-05-18 08:16:31 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2018 r. 2018-05-18 07:27:57 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o przetargu 2018-05-17 13:14:06 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-17 13:08:07 Publikacja dokumentu
Przetargi  Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem infrastruktury bezpieczeństwa NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W ramach zadania:• „Budowa NOWYCH I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCYCH PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚRODA ŚLĄSKA”• "FSO-KŚR-GOZDAWA-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"• "FSO-KŚR-OGRODNICA-PLACE ZABAW (doposażenie)"• "FSO-ORG-SŁUP-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW,BOISKA,MINI ORLIKA" • "FSO-KŚR-SZCZEPANÓW-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW" • "Utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy 2018-05-17 10:15:29 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-17 10:15:23 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  ŚKP uruchamia specjalne przejazdy 2018-05-17 10:09:22 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-17 10:02:12 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-17 09:48:49 Publikacja dokumentu
Przetargi  PT zagospodarowania podwórka gminnego przy ul.Kościuszki 13,15,17 i ul.Świdnickiej 18a w Środzie Śląskiej 2018-05-17 07:35:34 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-17 07:29:01 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-17 07:25:59 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-05-16 15:00:40 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę nr XLIV/395/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli 2018-05-16 14:59:49 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Środzie Śląskiej” 2018-05-16 14:59:49 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-16 14:59:43 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-05-16 14:56:44 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Środzie Śląskiej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej” 2018-05-16 14:55:54 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2018-05-16 14:54:46 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-05-16 14:54:20 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Środzie Śląskiej zadania inwestycyjnego „Budowa Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej” 2018-05-16 14:52:44 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-16 14:51:37 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-05-16 14:51:20 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Majowy weekend pełen atrakcji 2018-05-16 14:51:15 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę nr XII/88/15 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2022 i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2022” 2018-05-16 14:50:29 Publikacja dokumentu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  Otwarte konkursy ofert 2018-05-16 14:49:41 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-05-16 14:48:30 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej kontroli nie objętej planem pracy na 2018 r. 2018-05-16 14:45:52 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-05-16 14:44:05 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-16 14:43:46 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rakoszyce 2018-05-16 14:43:15 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-05-16 14:40:17 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki 2018-05-16 14:38:53 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-05-16 14:37:04 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę nr LIII/459/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 2018-05-16 14:35:45 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2018-05-16 14:35:36 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-05-16 14:32:50 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-05-16 14:29:44 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-16 14:28:40 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-05-16 14:26:43 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę nr LIV/497/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Środa Śląska, udostępnianych Spółce Średzka Komunikacja Publiczna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2018-05-16 14:25:44 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2018 r. 2018-05-16 14:20:11 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-05-16 14:19:25 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska” 2018-05-16 14:00:58 Publikacja dokumentu
Nabór   2018-05-16 14:00:42 Publikacja dokumentu
Nabór   2018-05-16 13:59:54 Publikacja dokumentu
Nabór   2018-05-16 13:59:39 Publikacja dokumentu
Nabór   2018-05-16 13:59:14 Publikacja dokumentu
Nabór   2018-05-16 13:57:57 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie podziału Gminy Środa Śląska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-05-16 13:57:52 Publikacja dokumentu
Nabór   2018-05-16 13:57:01 Publikacja dokumentu
Nabór   2018-05-16 13:56:31 Publikacja dokumentu
Nabór   2018-05-16 13:56:04 Publikacja dokumentu
Nabór   2018-05-16 13:55:42 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-16 09:00:10 Publikacja dokumentu
Załatwiane sprawy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DO SPRAW PŁAC I KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 2018-05-16 08:51:14 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej 2018-05-16 07:00:04 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-15 08:30:14 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-15 08:26:54 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Środzie Śląskiej – PT rozbiórki muru i pomieszczeń gospodarskich zlokalizowanych na działce nr 66/1 AM-18 przy ul. Daszyńskiego 15 w Środzie Śląskiej” 2018-05-15 08:21:48 Publikacja dokumentu
Przetargi  Zakup i dostawa: 1) 1 defibrylatora Philips HeartStart FRx w zestawie z baterią, elektrodami dla dorosłych i zestawem ratowniczym, z walizką Peli, 2) 3 kompletnych zestawów ratownictwa medycznego PSP R -1 (plecak) z szynami Kramera i deską ortopedyczną, skład zgodny z załącznikiem nr 1,wg standardu KSRG z lipca 2013r.,dla jednostek OSP z terenu gminy Środa Śląska. 2018-05-15 07:35:45 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-15 07:35:40 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2018-05-15 07:34:28 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o terminie składania ofert 2018-05-14 12:15:50 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  ULKS Ciechów awansował do II ligi! 2018-05-14 12:15:17 Publikacja dokumentu
Przetargi  Wymiana posadzek w salach nr 4,5 w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Środzie Śląskiej 2018-05-14 08:11:41 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-14 08:11:37 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-14 08:09:16 Publikacja dokumentu
Przetargi  Roboty remontowe w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Środzie Śląskiej 2018-05-14 07:40:24 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-14 07:40:20 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-14 07:37:41 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-14 07:17:33 Publikacja dokumentu
Przetargi  ,,Przebudowa chodników w ciągu ul. Świdnickiej w Środzie Śląskiej – ETAP I” w ramach zadania „Przebudowa ul. Świdnickiej w Środzie Ślaskiej wraz z chodnikami – ETAP I” 2018-05-11 14:07:47 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-11 14:07:43 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-11 14:05:41 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-11 13:57:10 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-11 13:51:30 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2018 r. 2018-05-11 13:38:49 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie określenia górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 2018-05-11 11:02:12 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska 2018-05-11 10:54:05 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska 2018-05-11 10:52:33 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Środa Śląska 2018-05-11 08:56:05 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść zarządzenia 2018-05-10 14:11:37 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  w sprawie zmian w budżecie gminy Środa Śląska na 2018 rok 2018-05-10 14:09:37 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść zarządzenis 2018-05-10 14:06:35 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy 2018-05-10 14:05:34 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2018 r. 2018-05-10 12:07:21 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-10 11:20:26 Publikacja dokumentu
Przetargi  ” Zaprojektuj i wybuduj rozdzielenie zasilania kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła od wieży Św. Andrzeja” 2018-05-10 10:52:33 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wymiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 2018-05-10 10:47:34 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę nr LIX/529/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Środa Śląska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-05-10 10:43:36 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zatwierdzenia „Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2022 i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2022” 2018-05-10 10:40:19 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 2018-05-10 10:35:42 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2018 rok 2018-05-10 10:31:50 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Wojewody 2018-05-10 10:30:11 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Środa Śląska, udostępnianych Spółce Średzka Komunikacja Publiczna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2018-05-10 10:28:07 Publikacja dokumentu
WWW - Biuro Rady Gminy_Wiadomosci  Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 2018-05-10 09:16:42 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-10 08:14:08 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Kobiety dla Kobiet po raz drugi 2018-05-10 08:07:04 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wizyta partnerska na Ukrainie 2018-05-10 07:56:50 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Walczymy o 2-gą ligę! 2018-05-10 07:56:37 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-10 07:16:05 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-10 07:13:43 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-10 07:11:41 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-10 07:06:30 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-10 07:01:37 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-10 06:57:21 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-10 06:51:45 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Budowa windy dla niepełnosprawnych w Domu Kultury w Środzie Śląskiej” 2018-05-10 06:36:16 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej 2018-05-09 11:47:46 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej 2018-05-09 11:45:03 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej 2018-05-09 10:23:20 Publikacja dokumentu
Rada Miejska w Środzie Śląskiej  oświadczenie majątkowe za rok 2016 - korekta 2018-05-08 11:48:38 Publikacja dokumentu
WWW - Inne jednostki - Muzeum Regionalne  WYSTAWY 2018-05-08 10:12:29 Publikacja dokumentu
WWW - Inne jednostki - Muzeum Regionalne  SKARB ŚREDZKI 2018-05-08 10:09:13 Publikacja dokumentu
WWW - Inne jednostki - Muzeum Regionalne  MUZEUM REGIONALNE 2018-05-08 10:08:17 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-08 09:33:13 Publikacja dokumentu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  Oferty składane w trybie art. 19a ustawy 2018-05-08 08:44:31 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej 2018-05-08 07:21:37 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-08 07:11:32 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Komunikat Burmistrza Środy Śląskiej z 7 maja 2018r. 2018-05-07 14:02:51 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-07 13:29:55 Publikacja dokumentu
Rada Miejska w Środzie Śląskiej  oświadczenie majątkowe za rok 2015 2018-05-07 13:21:19 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-07 12:58:31 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-07 12:54:20 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-07 12:44:47 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce” 2018-05-07 12:38:15 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-07 12:38:09 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-07 12:35:10 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-07 12:34:22 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-07 12:31:07 Publikacja dokumentu
Przetargi  Uruchomienie Gminnej Komunikacji Zbiorowej w Gminie Środa Śląska – Etap II – dostawa 2 autobusów klasy mini o długości max. 6 m napędzie spalinowym spełniających normę EURO 6 2018-05-07 12:25:57 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej 2018-05-07 08:11:37 Publikacja dokumentu
Przetargi  WYKONANIE KONTROLI OKRESOWEJ 5-letniej POLEGAJĄCEJ NA SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ W ZAKRESIE STANU SPRAWNOŚCI POŁĄCZEŃ, OSPRZĘTU ZABEZPIECZEŃ I ŚRODKÓW OCHRONY OD PORAŻEŃ OPORNOŚCI IZOLACJI PRZEWODÓW ORAZ UZIEMIEŃ INSTALACJI I APARATÓW 2018-05-07 07:52:59 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-07 07:52:55 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-04 13:10:05 Publikacja dokumentu
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)  (Urząd Miejski) informacje dodatkowe 2018-05-04 12:42:29 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci   2018-05-04 12:39:48 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Spotkanie z doradcą energetycznym 2018-05-04 12:31:06 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Bezpłatne doradztwo z Leadera 2018-05-04 12:15:10 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-04 11:39:45 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-04 10:56:09 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-05-04 10:53:41 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  mpzp Gminy Środa Śląska w zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Czarna-Pasikurowice - całość 2018-05-04 08:04:45 Publikacja dokumentu