Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 Bieżący | Archiwum |

Rejestr dokumentów aktualnie opublikowanych w serwisie, w których dokonano zmian w bieżącym miesiącu oraz dokumentów, które zostały wycofane z publikacji w serwisie.
Nazwa sekcjiDokumentData zmianyTyp zmiany
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Oświatowa sesja nadzwyczajna 2017-02-20 11:54:31 Publikacja dokumentu
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)  (Urząd Miejski) wniosek o wydanie zaświadczenie o zameldowaniu 2017-02-20 10:27:49 Publikacja dokumentu
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)  (Urząd Miejski) Wydanie zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców/ Rejestru Zameldowań Cudzoziemców lub Rejestru Dowodów Osobistych. 2017-02-20 09:49:07 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-20 09:22:19 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-20 09:16:08 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-20 09:13:36 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-20 09:08:25 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-20 09:00:44 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Potrzebna krew 2017-02-20 08:50:52 Publikacja dokumentu
WWW - Szybki start   2017-02-20 08:40:31 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zbliża się termin opłaty za odpady 2017-02-20 08:28:28 Publikacja dokumentu
Nabór   2017-02-17 15:06:38 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Praca w straży miejskiej 2017-02-17 15:02:58 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o naborze 2017-02-17 13:28:20 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  budżet 2017-02-17 12:39:30 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-17 12:23:54 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-17 12:17:21 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-17 11:49:50 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-17 11:45:05 Publikacja dokumentu
Przetargi  REWITALIZACJA RYNKU DOLNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ - ETAP II 2017-02-17 11:40:26 Publikacja dokumentu
Przetargi  ''Wynajem lokalu użytkowego (biura) na potrzeby funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej'' 2017-02-16 15:57:38 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-16 15:57:33 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-16 11:55:50 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XXXIX/324/17 2017-02-16 10:28:52 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XXXIX/323/17 2017-02-16 10:27:56 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XXXIX/322/17 2017-02-16 10:26:45 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XXXIX/321/17 2017-02-16 10:25:37 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XXXIX/320/17 2017-02-16 10:24:33 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XXXIX/319/17 2017-02-16 10:23:30 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  RADA MIEJSKA 2017-02-16 10:22:10 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zawiadomienie o wykazie 2017-02-16 09:34:55 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o przetargu 2017-02-16 09:07:58 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zawiadomienie o wykazie 2017-02-16 08:45:35 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Protokół z wyboru partnera 2017-02-15 16:13:08 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-15 14:12:49 Publikacja dokumentu
Przetargi  Opracowanie i wdrożenie programu „Trenera Osiedlowego na terenie Gminy Środa Śląska w ramach zadania „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy” 2017-02-15 14:08:50 Publikacja dokumentu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  Otwarte konkursy ofert 2017-02-15 12:57:28 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2017-02-15 12:55:50 Publikacja dokumentu
WWW - Inne jednostki - Muzeum Regionalne  PRACE. Malarstwo Wojciecha Pomianowskiego 2017-02-15 12:28:21 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2017-02-15 08:59:36 Publikacja dokumentu
Przetargi  ''PT przebudowa ul. Okrężnej w Komornikach'' 2017-02-15 08:55:31 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-15 08:55:27 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o przetargu 2017-02-15 08:53:12 Publikacja dokumentu
WWW - Inne jednostki - Muzeum Regionalne  WYSTAWY 2017-02-15 08:40:15 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-15 08:19:59 Publikacja dokumentu
Przetargi  Remonty cząstkowe masą asfaltową, grysami i emulsją oraz jezdni i chodników z kostki betonowej w ramach zadania - „Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy” 2017-02-15 08:16:36 Publikacja dokumentu
WWW - Biuro Rady Gminy_Wiadomosci  Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 2017-02-14 14:47:32 Publikacja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Elżbieta Wójcik 2017-02-14 11:30:13 Publikacja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Iwona Werfel-Matuszewska 2017-02-14 11:28:36 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-14 10:09:47 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-14 08:36:21 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-14 08:33:19 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-14 08:22:04 Publikacja dokumentu
Przetargi  PT oświetlenia drogowego na terenie Gminy Środa Śląska w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Środa Śląska” 2017-02-14 08:16:17 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Dostawę materiałów i akcesorii budowlanych, elektrycznych dla potrzeb utrzymania Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej pl. Wolności 1-3-5 (Skrzydło A, B, C, D, E), Archiwum Zakładowego, Dworca PKS, Muzeum – określonych w załączniku oraz dostawę materiałów budowlanych dla potrzeb wykonywania remontów i doposażenia budynków stanowiących własność i współwłasność Gminy Środa Śląska oraz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Środa Śląska.” 2017-02-13 15:15:40 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-13 15:15:32 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o wyniku naboru 2017-02-13 14:43:47 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-13 14:34:48 Publikacja dokumentu
Przetargi  ''PT budowa parkingu przy dojeździe do ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Brodnie'' 2017-02-13 09:29:49 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-13 09:29:22 Publikacja dokumentu
Przetargi  ''PT budowa chodników w miejscowości Święte'' 2017-02-13 09:24:18 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-13 09:24:07 Publikacja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Wioletta Kołaczyńska 2017-02-13 09:15:27 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej 2017-02-10 08:02:04 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej 2017-02-10 08:01:36 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zawiadomienie o wykazie 2017-02-10 08:00:21 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej 2017-02-09 15:10:25 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o przetargu 2017-02-09 09:18:34 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o przetargu 2017-02-09 09:17:03 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o przetargu 2017-02-09 09:05:25 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 2017-02-07 14:36:41 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zawiadomienie o wykazie 2017-02-07 12:46:58 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o przetargu 2017-02-07 12:23:18 Publikacja dokumentu
Sprawozdanie z prac burmistrza  (Urząd Miejski) Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie od 15.12.2016 do 13.01.2017 (12540KB) 2017-02-07 10:12:13 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej 2017-02-07 09:26:06 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej 2017-02-07 08:49:16 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej 2017-02-07 08:48:08 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zawiadomienie o wykazie 2017-02-07 08:36:46 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-07 08:00:54 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Praca w ratuszu 2017-02-06 12:50:54 Publikacja dokumentu
Nabór   2017-02-06 12:46:56 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Pobór 7 lutego 2017-02-06 11:22:07 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Szkolenia z samoobrony dla pań 2017-02-06 11:14:16 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2017-02-06 11:13:35 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2017-02-06 11:07:28 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/280/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Środa Śląska 2017-02-06 11:04:44 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXII/175/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego 2017-02-06 11:01:53 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Środa Śląska 2017-02-06 10:59:20 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 2017-02-06 10:56:00 Publikacja dokumentu
WWW - Gospodarka, finanse  PODATKI LOKALNE 2017-02-06 10:47:18 Publikacja dokumentu
Wydział Promocji i Rozwoju Gminy (PRG)  (Urząd Miejski) Katarzyna Kulesza 2017-02-06 10:29:54 Publikacja dokumentu
Wydział Promocji i Rozwoju Gminy (PRG)  (Urząd Miejski) Jacek Leginowicz 2017-02-06 10:29:15 Publikacja dokumentu
Wydział Promocji i Rozwoju Gminy (PRG)  (Urząd Miejski) Jaromir Stawirej 2017-02-06 10:22:07 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-06 10:17:16 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Porady w sprawie dotacji 2017-02-06 09:22:23 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Znowu zobaczymy WKS 2017-02-03 16:02:32 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Kulturalny plebiscyt przedłużony 2017-02-03 16:01:34 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-03 14:27:35 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  OSiR zaprasza na ferie 2017-02-03 14:15:23 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-03 14:10:21 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-03 13:41:13 Publikacja dokumentu
Przetargi  Budowa chodnika przy ul. Długiej w Szczepanowie. 2017-02-03 13:36:55 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-03 13:36:51 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Środa Śląska oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2017-02-03 13:21:51 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2017-02-03 13:13:45 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2017-02-03 13:09:45 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2017-02-03 13:08:18 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Środa Śląska 2017-02-03 13:07:23 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-03 12:38:57 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-03 12:27:22 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-03 10:21:59 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-02-03 09:53:12 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Promujmy obszary wiejskie 2017-02-03 09:45:50 Publikacja dokumentu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  Wzór sprawozdania 2017-02-03 09:34:57 Publikacja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Renata Grabas 2017-02-03 08:53:17 Publikacja dokumentu
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)  (Urząd Miejski) charakterystyka wydziału 2017-02-03 08:07:57 Publikacja dokumentu
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)  (Urząd Miejski) podstawowe informacje 2017-02-03 08:07:03 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji pn. „Średzka OdNowa” – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022 (Aktualizacja) 2017-02-02 13:17:18 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2017 – 2026 2017-02-02 13:13:05 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2017 rok 2017-02-02 13:11:55 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Środa Śląska 2017-02-02 13:09:16 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 2017-02-02 13:06:31 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego 2017-02-02 13:05:09 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik do uchwały 2017-02-02 12:54:24 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 12:52:39 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji pn. „Średzka OdNowa” – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022 (Aktualizacja II) 2017-02-02 12:41:41 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 3 do uchwały 2017-02-02 12:38:12 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 2 do uchwały 2017-02-02 12:36:16 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 1 do uchwały 2017-02-02 12:33:32 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 12:31:19 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2017 – 2026 2017-02-02 12:22:57 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 1 do uchwały 2017-02-02 12:17:57 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 2 do uchwały 2017-02-02 12:13:29 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 12:05:25 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-02-02 11:58:49 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 5 do uchwały 2017-02-02 11:48:18 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 4 do uchwały 2017-02-02 11:45:06 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 3 do uchwały 2017-02-02 11:41:22 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 2 do uchwały 2017-02-02 11:39:34 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 1 do uchwały 2017-02-02 11:38:01 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 11:36:11 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 2017-02-02 11:29:25 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 11:25:41 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 11:17:40 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 11:10:26 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w Środzie Śląskiej 2017-02-02 11:07:21 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 10:58:01 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 10:47:21 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przesyłowej linii elektroenergetycznej 2017-02-02 10:44:38 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 10:41:12 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/270/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 2017-02-02 10:32:54 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 10:31:14 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 10:23:34 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik do uchwały 2017-02-02 10:18:53 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 10:17:03 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 2017-02-02 10:10:41 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 10:04:13 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik do uchwały 2017-02-02 09:53:10 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia na rok 2017 wykazu podmiotów oraz wysokości i zakresu prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-02-02 09:45:33 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 09:42:02 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej 2017-02-02 09:33:57 Publikacja dokumentu
Rejestr  Uruchimienie ekologicznej lakierni proszkowej 2017-02-02 09:30:57 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-02-02 09:30:02 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zakupu biletów wstępu na basen w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej dla uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki 2017-02-02 09:24:35 Publikacja dokumentu
WWW - Wydz. Spr. Obywatelskich_Wiadomosci  Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska 2017-02-01 11:35:33 Publikacja dokumentu
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)  (Urząd Miejski) informacje dodatkowe 2017-02-01 11:34:13 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  GCR przypomina 2017-02-01 09:10:55 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Kabaret pod prądem 2017-02-01 08:58:24 Publikacja dokumentu