Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 Bieżący | Archiwum |

Rejestr dokumentów aktualnie opublikowanych w serwisie, w których dokonano zmian w bieżącym miesiącu oraz dokumentów, które zostały wycofane z publikacji w serwisie.
Nazwa sekcjiDokumentData zmianyTyp zmiany
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ostrzeżenie meteorologiczne 2017-08-18 13:53:43 Publikacja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  oświadczenie majątkowe za 2015 rok ( Kierownik Joanna Sadowska lipiec 2016) 2017-08-18 13:51:23 Publikacja dokumentu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  Otwarte konkursy ofert 2017-08-18 13:48:16 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 2017-08-18 13:37:34 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 2017-08-18 13:22:54 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-18 12:56:34 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-18 11:57:29 Publikacja dokumentu
Załatwiane sprawy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW / ZASIŁKÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 2017-08-18 11:56:45 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-18 11:55:50 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-18 11:50:50 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-18 11:47:50 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Budowa ciągów pieszo-jezdnych do Targowiska Miejskiego - Etap I” - ponowiony 2017-08-18 11:43:26 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-18 10:59:37 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-18 10:46:30 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Informacja dla mieszkańców 2017-08-18 10:43:30 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-18 10:12:15 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Opłata za śmieci do 25 sierpnia 2017-08-18 09:33:54 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Dotacje dla bezrobotnych 2017-08-18 09:29:16 Publikacja dokumentu
WWW - Szybki start   2017-08-18 08:27:50 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-18 08:03:06 Publikacja dokumentu
Przetargi  PT oświetlenia drogowego na terenie Gminy Środa Śląska w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Środa Śląska” 2017-08-18 07:59:40 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Miejskie minibusy dla mieszkańców 2017-08-17 14:56:49 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017r. 2017-08-17 12:45:53 Publikacja dokumentu
Rada Miejska w Środzie Śląskiej  oświadczenie majątkowe za rok 2016 2017-08-17 08:52:01 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o przetargu 2017-08-17 08:32:05 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-17 08:28:00 Publikacja dokumentu
Przetargi  Wymiana nawierzchni placu zabaw "Radosna Szkoła" w Zespole Szkół w Szczepanowie 2017-08-17 08:22:27 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  W hołdzie obrońcom Ojczyzny 2017-08-17 07:11:33 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-16 14:19:54 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-16 14:11:49 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-16 11:40:02 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-16 11:37:05 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-16 11:33:39 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-16 11:30:15 Publikacja dokumentu
Przetargi  Modernizacja monitoringu miejskiego w Środzie Śląskiej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Środa Śląsk - etap I” 2017-08-16 11:19:07 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu 2017 r. 2017-08-16 07:51:17 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-16 07:43:18 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Oznakowanie poziome dróg w mieście Środa Śląska i nw terenie Gminy w ramach zadania utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Środa Śląska " 2017-08-16 07:38:27 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017 r. 2017-08-16 07:36:57 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-14 09:50:31 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-14 09:35:58 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-14 09:30:31 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-14 08:54:25 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy położonych w Środzie Śląskiej przy ul. T. Kościuszki 38, ul. T Kościuszki 40 A, ul. Świdnickiej 21, ul. Żwirki i Wigury 3 oraz ul. I. Daszyńskiego 30 w ramach projektu pn "Modernizacja części wspólnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Środa Śląska, stanowiących własność gminy Środa Śląska" w ramach zadania Rewitalizacja budynków wielorodzinnych w Środzie Śląskiej. 2017-08-14 08:41:59 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Petycja mieszkańców i władz do GDDKiA 2017-08-11 17:57:02 Publikacja dokumentu
WWW - Inne jednostki - Muzeum Regionalne  MUZEUM REGIONALNE 2017-08-11 14:07:30 Publikacja dokumentu
WWW - Inne jednostki - Muzeum Regionalne  WYSTAWY 2017-08-11 14:00:19 Publikacja dokumentu
WWW - Inne jednostki - Muzeum Regionalne  SKARB ŚREDZKI 2017-08-11 13:57:55 Publikacja dokumentu
Przedszkole Publiczne w Szczepanowie  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) oświadczenie majątkowe za 2016 rok 2017-08-11 12:27:41 Publikacja dokumentu
Przedszkole Publiczne w Szczepanowie  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) oświadczenia majątkowe 2017-08-11 12:27:09 Publikacja dokumentu
Żłobek publiczny w Szczepanowie  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) oświadczenie majątkowe za 2016 rok 2017-08-11 12:23:34 Publikacja dokumentu
Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) oświadczenie majątkowe za 2015 rok 2017-08-11 12:20:49 Publikacja dokumentu
Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) oświadczenie majątkowe za 2016 rok 2017-08-11 12:15:18 Publikacja dokumentu
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) oświadczenie majątkowe za 2016 rok 2017-08-11 12:12:31 Publikacja dokumentu
Zespół Szkół w Szczepanowie  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) oświadczenie majątkowe za 2016 rok 2017-08-11 12:10:01 Publikacja dokumentu
Wydział Finansów i Budżetu (FIB)  (Urząd Miejski) Marta Zięba 2017-08-11 12:04:42 Publikacja dokumentu
Zastępca burmistrza  (Urząd Miejski) oświadczenie majątkowe za 2016 r. 2017-08-11 12:01:37 Publikacja dokumentu
Dyrektor  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) oświadczenie majątkowe za 2016 rok 2017-08-11 11:59:09 Publikacja dokumentu
Wydział Finansów i Budżetu (FIB)  (Urząd Miejski) Katarzyna Wowczuk 2017-08-11 11:56:24 Publikacja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Jolanta Piasecka 2017-08-11 11:54:48 Publikacja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Jolanta Ostropolska 2017-08-11 11:53:17 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017 r. 2017-08-11 09:08:35 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-11 08:03:17 Publikacja dokumentu
Wydział Finansów i Budżetu (FIB)  (Urząd Miejski) Jadwiga Rus 2017-08-10 14:02:19 Publikacja dokumentu
Zespół Szkół w Rakoszycach  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) oświadczenie majątkowe za 2016 rok 2017-08-10 14:00:54 Publikacja dokumentu
Ośrodek Sportu i Rekreacji  oświadczenie majątkowe prezesa Jacka Błaszkiewicza za 2016 r. 2017-08-10 13:58:40 Publikacja dokumentu
Dom Kultury  oświadczenie majątkowe za 2016 rok 2017-08-10 13:57:00 Publikacja dokumentu
Zespół Szkół w Ciechowie  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) oświadczenie majątkowe za 2016 rok 2017-08-10 13:55:38 Publikacja dokumentu
Wydział Organizacyjny (ORG)  (Urząd Miejski) Informacje o zgromadzeniach 2017-08-10 13:42:37 Publikacja dokumentu
Wydział Organizacyjny (ORG)  (Urząd Miejski) Zgromadzenia publiczne 2017-08-10 13:27:50 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-10 11:44:30 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-10 11:39:51 Publikacja dokumentu
Przetargi  Opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu na potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Komorniki, gmina Środa Śląska 2017-08-10 11:34:45 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-10 10:57:34 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-10 10:53:39 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-10 10:38:58 Publikacja dokumentu
Przetargi  Opracowanie dwóch zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska oraz dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębce oraz wsi Słup 2017-08-10 10:29:10 Publikacja dokumentu
Przetargi  Usługa ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi 2017-08-10 10:28:06 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Dożynki gminne 2017 2017-08-10 09:33:39 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Święto Wojska Polskiego 2017 2017-08-10 07:42:54 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-10 07:11:07 Publikacja dokumentu
Przedszkole nr 2 w Środzie Śląskiej  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) oświadczenie majątkowe za 2016 rok 2017-08-09 15:11:30 Publikacja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Elżbieta Wójcik 2017-08-09 15:08:31 Publikacja dokumentu
Skarbnik Gminy Środa Śląska  (Urząd Miejski) oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Czarnoty za 2016 rok 2017-08-09 14:51:48 Publikacja dokumentu
Przedszkole w Ciechowie  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) oświadczenia majątkowe za 2016 rok 2017-08-09 14:49:07 Publikacja dokumentu
Przedszkole Publiczne w Szczepanowie  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) dyrektor 2017-08-09 14:44:28 Publikacja dokumentu
Wydział Finansów i Budżetu (FIB)  (Urząd Miejski) Barbara Jankowska 2017-08-09 14:39:55 Publikacja dokumentu
„Średzka Woda” Sp. z o.o.  oświadczenie majątkowe za 2016 rok 2017-08-09 14:35:23 Publikacja dokumentu
Biblioteka Publiczna  oświadczenie majątkowe za rok 2016 2017-08-09 14:33:13 Publikacja dokumentu
Wydział Finansów i Budżetu (FIB)  (Urząd Miejski) Aneta Słoniowska 2017-08-09 14:31:28 Publikacja dokumentu
Sekretarz Gminy Środa Śląska  (Urząd Miejski) oświadczenie majątkowe za rok 2016 2017-08-09 14:00:58 Publikacja dokumentu
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) oświadczenie majątkowe za rok 2016 2017-08-09 13:59:33 Publikacja dokumentu
Przedszkole Publiczne nr 1 w Środzie Śląskiej  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) oświadczenie majątkowe za rok 2016 2017-08-09 13:57:29 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonej dla małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Środa Śląska 2017-08-09 12:26:17 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Środa Śląska oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2017-08-09 12:18:27 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XVI/135/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie innych zwolnień w podatku od nieruchomości 2017-08-09 12:16:21 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Środa Śląska 2017-08-09 12:14:13 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2018 2017-08-09 12:13:25 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie udzielania przez Gminę Środa Śląska pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 2017-08-09 12:10:57 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmian w podziale gminy Środa Śląska na stałe obwody głosowania 2017-08-09 12:08:31 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta i gminy Środa Śląska, w których wykonano remont elewacji zewnętrznej lub izolacji przeciwwilgociowych fundamentów oraz dachów 2017-08-09 12:05:46 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXVI/214/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Środa Śląska w ramach programu pomocy de minimis 2017-08-09 12:04:34 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXIV/206/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonej dla małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Środa Śląska 2017-08-09 12:03:03 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonej dla średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Środa Śląska 2017-08-09 12:01:25 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-09 10:58:48 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej 2017-08-09 10:27:07 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2017 rok 2017-08-09 10:25:19 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-08-09 10:23:20 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/304/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej 2017-08-09 10:20:22 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 4 do uchwały 2017-08-09 10:16:19 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 3 do uchwały 2017-08-09 10:10:39 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 2 do uchwały 2017-08-09 10:08:47 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 1 do uchwały 2017-08-09 10:07:01 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-08-09 10:04:56 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-08-09 09:48:06 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-09 08:24:25 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-09 08:22:11 Publikacja dokumentu
Przetargi  Wymiana grzejników co w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Środzie Śląskiej 2017-08-09 08:18:42 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2017-08-08 11:27:08 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2017-08-08 11:26:05 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o przetargu 2017-08-08 11:17:34 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLVIII/408/17 2017-08-08 08:40:42 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XLVIII/407/17 2017-08-08 08:39:12 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  RADA MIEJSKA 2017-08-08 08:37:42 Publikacja dokumentu
Gmina Środa Śląska  EPUAP/PUE 2017-08-08 08:23:58 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-07 13:49:23 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-07 13:45:33 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-07 11:59:21 Publikacja dokumentu
Rejestr  Rozbudowa zakładu produkcji katalizatorów samochodowych 2017-08-07 09:03:31 Publikacja dokumentu
Rejestr  OBWIESZCZENIE o zakończeniu postepowania 2017-08-07 08:34:05 Publikacja dokumentu
Rejestr  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2017-08-07 08:32:05 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-04 16:15:31 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Już 106 wniosków na "500+" 2017-08-04 13:49:35 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-04 11:10:06 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-04 10:15:53 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-04 07:59:26 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-04 07:30:51 Publikacja dokumentu
Przetargi  Zapytanie o cenę zorganizowania emisji obligacji komunalnych dla Gminy Środa Śląska 2017-08-04 07:24:39 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2017-08-03 13:24:16 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-03 13:11:22 Publikacja dokumentu
Przetargi  Zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Bukówek 2017-08-03 12:42:16 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-03 12:42:11 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-03 12:42:10 Publikacja dokumentu
Rejestr  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej 2017-08-03 12:12:07 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-03 11:23:01 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-03 10:52:58 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Budżet Obywatelski 2018 w Środzie Śląskiej 2017-08-03 09:04:51 Publikacja dokumentu
Gmina Środa Śląska  Obwieszczenia i komunikaty 2017-08-03 08:50:40 Publikacja dokumentu
Nabór   2017-08-02 15:29:53 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-02 14:32:38 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-02 13:44:56 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-02 13:20:39 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017 r. 2017-08-02 09:04:32 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-02 08:26:34 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-02 07:55:52 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-02 07:50:23 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Nabory na B+R na Dolnym Śląsku 2017-08-01 13:22:47 Publikacja dokumentu
WWW - Wydz. Spr. Obywatelskich_Wiadomosci  Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska 2017-08-01 12:57:03 Publikacja dokumentu
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)  (Urząd Miejski) informacje dodatkowe 2017-08-01 12:55:27 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-01 09:33:10 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-01 07:48:23 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-08-01 07:40:16 Publikacja dokumentu