Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 Bieżący | Archiwum |

Rejestr dokumentów aktualnie opublikowanych w serwisie, w których dokonano zmian w bieżącym miesiącu oraz dokumentów, które zostały wycofane z publikacji w serwisie.
Nazwa sekcjiDokumentData zmianyTyp zmiany
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Jak rozliczać się z ZUS? 2017-03-22 14:58:27 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Warsztaty edukacyjne 2017-03-22 14:29:27 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-22 14:14:57 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-22 14:10:41 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej 2017-03-22 12:45:11 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej 2017-03-22 12:39:41 Publikacja dokumentu
WWW - Szybki start   2017-03-22 12:35:05 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Środa Ślaska -uchwała i rysunek opublikowany 2017-03-22 11:44:39 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-22 08:51:23 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-21 14:37:32 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci   2017-03-21 14:15:08 Publikacja dokumentu
Wydział Finansów i Budżetu (FIB)  (Urząd Miejski) przyjęcie informacji w sprawie podatku rolnego 2017-03-21 11:43:15 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Miłość nie liczy chromosomów 2017-03-21 10:25:43 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-20 15:27:06 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-20 15:19:21 Publikacja dokumentu
Przetargi  „PT modernizacja odcinka nawierzchni drogi i chodników przy ul. Bolesława Karnasa w Środzie Śląskiej” 2017-03-20 15:16:26 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-20 15:02:08 Publikacja dokumentu
Przetargi  Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowej syreny elektronicznej z głośnikami szczelinowymi DSE – 600 S o mocy 600 W dla OSP Brodno. 2017-03-20 14:57:24 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-20 14:56:11 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Pływackie mistrzostwa przed nami 2017-03-20 14:32:49 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  TRANS-FORMERS do mieszkańców 2017-03-20 14:32:18 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-20 13:24:28 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Środa Ślaska -tekst planu [PDF] 2017-03-20 12:43:30 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Środa Ślaska -rysunek [PDF] 2017-03-20 12:42:33 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2017-03-20 11:16:29 Publikacja dokumentu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  Otwarte konkursy ofert 2017-03-20 11:09:17 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zawiadomienie o wykazie 2017-03-20 10:17:08 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-20 08:43:46 Publikacja dokumentu
Przetargi  Dostawa szerokopasmowego dostępu do internetu dla 30 gospodarstw domowych w ramach projektu „Sprawni – Niepełnosprawnym” 2017-03-20 08:41:18 Publikacja dokumentu
Przetargi  Zakup dmuchawy do liści, kos mechanicznych, traktorka-kosiarki, glebogryzarki, sadzarki, kosiarki na potrzeby sołectw Gminy Środa w ramach zadania budżetowego realizacja funduszu soleckiego 2017-03-20 08:30:57 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-20 08:25:27 Publikacja dokumentu
Przetargi  PT - adaptacja pomieszczenia na poddaszu Przedszkola Publicznego nr 1 w Środzie Śląskiej na salę do zajęć dla 25 dzieci z zapleczem sanitarnym 2017-03-20 08:18:40 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-17 14:11:01 Publikacja dokumentu
Przetargi  Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego 2017-03-17 14:06:56 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-17 14:06:51 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-17 14:06:51 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-17 14:06:50 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-17 13:59:18 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-17 13:54:34 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-17 13:50:57 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-17 13:33:31 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Prezes KRUS do rolników 2017-03-17 12:05:53 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zawiadomienie o wykazie 2017-03-17 11:34:28 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zawiadomienie o wykazie 2017-03-17 11:21:45 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Prezes KRUS do rolników 2017-03-17 10:24:47 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Umowa na chodnik podpisana 2017-03-17 10:08:59 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-16 16:05:11 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-16 16:00:33 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr 15/91 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 kwietnia 1991 roku w sprawie przeniesienia placu handlowego w Środzie Śląskiej przeznaczonego na sprzedaż obwoźną na plac targowy przy ulicy Nowotki w Środzie Śląskiej 2017-03-16 13:13:19 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania nazwy ulicy w Środzie Śląskiej 2017-03-16 13:11:15 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/284/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/274/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok 2017-03-16 13:08:46 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XLIV/395/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli 2017-03-16 13:06:34 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Kontenery na odzież – apel 2017-03-16 11:56:30 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  30 tys. zł dotacji na zabytek sakralny 2017-03-16 11:01:08 Publikacja dokumentu
Przetargi  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Środa Śląska 2017-03-16 09:49:15 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-16 09:47:43 Publikacja dokumentu
Przetargi  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Środa Śląska 2017-03-16 09:47:02 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-16 09:46:56 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-16 09:46:20 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-16 08:58:58 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-16 08:34:47 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-16 08:30:57 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-16 08:27:37 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Dla przyszłych przedsiębiorców 2017-03-15 16:44:44 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-15 15:54:28 Publikacja dokumentu
Przetargi  Budowa dróg transportu rolnego 2017-03-15 15:52:02 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-15 15:22:42 Publikacja dokumentu
Wydział Finansów i Budżetu (FIB)  (Urząd Miejski) przyjęcie informacji w sprawie podatku leśnego 2017-03-15 09:52:45 Publikacja dokumentu
Wydział Finansów i Budżetu (FIB)  (Urząd Miejski) przyjęcie informacji w sprawie podatku od nieruchomości 2017-03-15 09:51:42 Publikacja dokumentu
Wydział Finansów i Budżetu (FIB)  (Urząd Miejski) przyjęcie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego 2017-03-15 09:50:08 Publikacja dokumentu
Wydział Finansów i Budżetu (FIB)  (Urząd Miejski) przyjęcie deklaracji na podatek rolny 2017-03-15 09:47:59 Publikacja dokumentu
Wydział Finansów i Budżetu (FIB)  (Urząd Miejski) przyjęcie deklaracji na podatek od nieruchomości 2017-03-15 09:35:29 Publikacja dokumentu
Wydział Finansów i Budżetu (FIB)  (Urząd Miejski) przyjęcie deklaracji na podatek od środków transportowych 2017-03-15 09:16:19 Publikacja dokumentu
Wydział Finansów i Budżetu (FIB)  (Urząd Miejski) umorzenie, odroczenie podatku i rozłożenie na raty podatku 2017-03-15 09:13:10 Publikacja dokumentu
Wydział Finansów i Budżetu (FIB)  (Urząd Miejski) regulacja zobowiązań podatkowych 2017-03-15 09:05:31 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-14 14:55:11 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-14 12:06:24 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-14 12:02:02 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-14 08:43:02 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Koncert Wielkopostny 2017-03-13 16:39:25 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-13 15:34:44 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-13 15:32:35 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-13 15:29:34 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-13 15:11:55 Publikacja dokumentu
Rada Miejska w Środzie Śląskiej  protokoły z Sesji Rady 2017-03-13 12:55:09 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Lekcja inna niż zwykle 2017-03-13 11:43:17 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-13 09:24:28 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-13 08:18:27 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Budowa chodnika przy ul. Długiej w Szczepanowie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego” 2017-03-13 08:10:59 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-10 14:22:58 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-10 14:21:27 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-10 14:17:28 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-10 14:13:14 Publikacja dokumentu
Przetargi  Przebudowa ulic: Konwaliowej, Irysowej i Fiołkowej w ramach zadania „Budowa dróg Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej” 2017-03-10 14:09:13 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-10 14:00:06 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci   2017-03-10 12:46:32 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-10 11:42:49 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zawiadomienie o wykazie 2017-03-10 09:45:07 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wyjątkowy Dzień Kobiet 2017-03-09 15:48:19 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zwyciężył Summer Madness Festival 2017-03-09 15:17:45 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Kasa w piątek czynna krócej 2017-03-09 15:16:42 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI LPR "Średzka OdNowa" - Aktualizacja III 2017-03-09 15:07:42 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść zarządzenia 2017-03-09 14:49:05 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego w Systemie Informatycznym Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej 2017-03-09 14:47:19 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017 2017-03-09 14:43:30 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść zarządzenia 2017-03-09 14:40:49 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-09 13:49:45 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2017 rok 2017-03-09 13:43:43 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/274/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2017 2017-03-09 13:41:31 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-09 13:40:46 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik do uchwały 2017-03-09 13:36:31 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-03-09 13:28:14 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia Stanowiska wyrażającego poparcie dla propozycji nowego regulaminu targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej, w kontekście wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2017-03-09 12:48:22 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Decyzja środowiskowa dla XEOS - podpisana 2017-03-09 12:44:26 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 2 do uchwały 2017-03-09 12:26:23 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 1 do uchwały 2017-03-09 12:23:07 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-03-09 12:17:47 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-03-09 12:08:03 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-03-09 12:03:24 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Rakoszyce przy ul. Ogrodowej, na rzecz gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej 2017-03-09 12:01:07 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-03-09 11:58:10 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska” 2017-03-09 11:55:05 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-03-09 11:50:48 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-09 11:44:49 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-03-09 11:30:12 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik do uchwały 2017-03-09 11:28:12 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-03-09 11:16:43 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-03-09 11:07:14 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie „Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej” 2017-03-09 09:53:30 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Pierwsza rata do 15 2017-03-09 09:42:51 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci   2017-03-08 17:12:01 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-08 15:48:15 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 3 do uchwały 2017-03-08 15:34:56 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 2 do uchwały 2017-03-08 15:33:15 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 1 do uchwały 2017-03-08 15:31:38 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-08 15:30:02 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-03-08 15:29:29 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 2017-03-08 15:18:27 Publikacja dokumentu
Rejestr   2017-03-08 15:14:51 Publikacja dokumentu
Rejestr  Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2017-03-08 15:10:47 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 3 do uchwały 2017-03-08 15:07:11 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 2 do uchwały 2017-03-08 15:05:36 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 1 do uchwały 2017-03-08 15:04:01 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-03-08 15:02:29 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-08 14:55:01 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik do uchwały 2017-03-08 14:49:54 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-03-08 14:48:26 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok 2017-03-08 14:43:55 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 3 do uchwały 2017-03-08 14:39:23 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 2 do uchwały 2017-03-08 14:37:36 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik nr 1 do uchwały 2017-03-08 14:36:02 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-03-08 14:34:23 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym 2017-03-08 14:22:47 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-03-08 14:16:28 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 2 w Środzie Śląskiej 2017-03-08 14:09:03 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany Statutu Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej 2017-03-08 14:04:47 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-03-08 13:59:11 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-08 13:06:02 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-08 12:59:09 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-08 08:14:23 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-08 08:11:41 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-08 08:08:41 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej 2017-03-08 08:07:06 Publikacja dokumentu
Przetargi  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi, chodnika i parkingu wraz z oświetleniem w ramach zadania „Budowa łącznika drogowego między ul. Wierzbową a Cmentarną w Środzie Śląskiej” 2017-03-08 08:04:56 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-07 15:07:27 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-07 15:03:37 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-07 14:59:08 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-07 14:55:55 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-07 14:51:27 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Nowy skład zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-03-07 14:47:26 Publikacja dokumentu
Przetargi  Budowa drogi na Osiedlu Buczki w Ciechowie – Etap I 2017-03-07 14:45:54 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-07 11:46:32 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-07 11:30:52 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Dzień Kobiet w ŚPW 2017-03-07 11:27:15 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 2017-03-07 10:46:02 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 2017-03-07 10:45:15 Publikacja dokumentu
Przetargi  „PT renowacji i konserwacji pomnika Rolanda w Średzkim Rynku” 2017-03-07 10:30:32 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-07 10:30:28 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-07 08:49:54 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-07 08:49:31 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Na wiosnę basen taniej 2017-03-07 08:15:44 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Porady w sprawie dotacji 2017-03-07 07:36:26 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2017-03-06 15:09:22 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2017-03-06 15:08:59 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-06 14:44:58 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-06 14:31:05 Publikacja dokumentu
Nabór   2017-03-06 13:14:19 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Praca w straży miejskiej 2017-03-06 13:10:58 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Gmina otrzyma 6,5 mln na ŚIP 2017-03-06 11:51:09 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-06 09:50:20 Publikacja dokumentu
Przetargi  PT przebudowa dróg ww wsi Ciechów 2017-03-06 09:40:45 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-06 09:37:02 Publikacja dokumentu
Przetargi  Dostawa I montaż punktowych elementów odblaskowych Dpt 2 kotwionych do poziomego oznakowania dróg , w ramach zadania „Poprawa Bezpieczeństwa na kluczowych odcinkach dróg na terenie miasta i gminy Środa Śląska 2017-03-06 09:29:18 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Środa i Strzelin z dotacjami na autobusy 2017-03-06 08:48:35 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Gminne dotacje na zabytki 2017-03-06 08:42:58 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o przetargu 2017-03-06 08:39:07 Publikacja dokumentu
Sprawozdanie z prac burmistrza  (Urząd Miejski) Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie od 16.01.2017 do 16.02.2017 (12319 KB) 2017-03-03 13:34:40 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Marszalka Województwa Dolnośląskiego 2017-03-03 13:14:41 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ankieta nt. portalu gminy 2017-03-03 10:00:20 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Spotkanie z Alicją Tchórz 2017-03-03 10:00:04 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zawiadomienie o wykazie 2017-03-03 09:59:50 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-03 09:12:26 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci   2017-03-02 14:49:47 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-02 13:38:09 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-02 13:29:02 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-02 13:25:10 Publikacja dokumentu
Przetargi  PT oświetlenia drogowego na terenie Gminy Środa Śląska w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Środa Śląska”. 2017-03-02 13:24:13 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XL/327/17 2017-03-02 12:26:41 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XL/332/17 2017-03-02 12:14:04 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XL/331/17 2017-03-02 12:11:43 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XL/330/17 2017-03-02 12:10:30 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XL/329/17 2017-03-02 12:09:06 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XL/328/17 2017-03-02 12:07:49 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XL/326/17 2017-03-02 12:03:53 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  XL/325/17 2017-03-02 12:01:37 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  RADA MIEJSKA 2017-03-02 11:25:27 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-01 15:40:11 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-01 15:40:10 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wiosenne porządki na Kajakach 2017-03-01 15:08:55 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-01 14:33:09 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-01 13:59:37 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-01 13:18:55 Publikacja dokumentu
WWW - Wydz. Spr. Obywatelskich_Wiadomosci  Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska 2017-03-01 11:21:27 Publikacja dokumentu
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)  (Urząd Miejski) informacje dodatkowe 2017-03-01 11:20:04 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-03-01 08:27:57 Publikacja dokumentu