Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 Bieżący | Archiwum |

Rejestr dokumentów aktualnie opublikowanych w serwisie, w których dokonano zmian w bieżącym miesiącu oraz dokumentów, które zostały wycofane z publikacji w serwisie.
Nazwa sekcjiDokumentData zmianyTyp zmiany
Przetargi   2018-03-20 15:21:00 Publikacja dokumentu
Przetargi  PT zagospodarowania podwórka gminnego przy ul. Kościuszki 32 i 32A w Środzie Śląskiej. 2018-03-20 15:18:07 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-20 15:12:16 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-20 15:09:05 Publikacja dokumentu
Przetargi  PT zagospodarowania podwórka gminnego przy ul. Legnickiej 6-8 i 8A w Środzie Śląskiej. 2018-03-20 14:27:46 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-20 14:27:42 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-20 14:26:47 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-20 11:52:25 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-20 11:49:48 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-20 11:46:04 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-20 11:32:30 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-20 11:27:00 Publikacja dokumentu
Przetargi  Uruchomienie gminnej komunikacji zbiorowej w Gminie Środa Śląska – Etap II, Dostawa 5 autobusów klasy mini o napędzie spalinowym spełniających normę EURO 6 2018-03-20 11:15:57 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018 r. 2018-03-20 10:11:03 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wysoka ocena Gminy Środa Śląska 2018-03-20 10:01:26 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap gminny 2018-03-20 09:43:28 Publikacja dokumentu
Przetargi  PT zagospodarowania podwórka gminnego przy ul.Kościuszki 13,15,17 i ul.Świdnickiej 18a w Środzie Śląskiej 2018-03-20 08:47:39 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-20 08:47:32 Publikacja dokumentu
Nabór   2018-03-19 13:37:21 Publikacja dokumentu
Nabór   2018-03-19 13:33:17 Publikacja dokumentu
WWW - Biuro Rady Gminy_Wiadomosci  Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 2018-03-19 12:15:37 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018-03-19 10:27:28 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Współpraca kuratorów z GOPS-em 2018-03-19 09:45:11 Publikacja dokumentu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  Otwarte konkursy ofert 2018-03-19 09:35:40 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2018-03-19 09:32:47 Publikacja dokumentu
WWW - Szybki start   2018-03-19 08:56:19 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  ZAWIADOMIENIE 2018-03-19 08:06:17 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  śp. Stanisław Kąkol 2018-03-16 16:16:36 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Summer Madness Festival znów triumfuje 2018-03-16 16:08:55 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-16 14:59:12 Publikacja dokumentu
Przetargi  Usługa z zakresu zakup z nasadzeniem,dostawą kwiatów jednorocznych oraz drzew dla Gminy Środa Śląska. 2018-03-16 08:44:36 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-16 08:44:33 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-16 08:18:02 Publikacja dokumentu
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)  (Urząd Miejski) Dorota Piwowarska 2018-03-16 07:48:02 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej 2018-03-15 12:10:56 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej 2018-03-15 12:10:33 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej 2018-03-15 12:10:17 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej 2018-03-15 12:09:58 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Nowa inwestycja w Rakoszycach 2018-03-15 10:47:11 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Gminne inwestycje w gazowe przyłącza 2018-03-15 10:47:01 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wyróżnieni z gminy Środa Śląska 2018-03-15 10:46:53 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Mój podatek – moja decyzja! 2018-03-15 10:46:34 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego 2018-03-15 08:03:58 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 2018-03-14 16:27:58 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 2018-03-14 16:23:10 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-14 15:01:01 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-14 11:43:03 Publikacja dokumentu
Przetargi  Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem otworu drzwiowego oraz montażem drzwi wejściowych do budynku, położonego w miejscowości Wrocisławice 30A 2018-03-14 08:50:30 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-14 08:50:26 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-14 08:43:39 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-13 14:48:35 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-13 14:45:00 Publikacja dokumentu
Przetargi  ''BUDOWA DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO'' 2018-03-13 13:48:43 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Komunikat Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 13 marca 2018 r. . 2018-03-13 13:48:33 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-13 13:47:54 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-13 13:30:39 Publikacja dokumentu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  Oferty składane w trybie art. 19a ustawy 2018-03-13 12:36:43 Publikacja dokumentu
Nabór   2018-03-13 10:45:07 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-13 08:21:27 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-13 07:51:22 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci   2018-03-12 15:59:08 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-12 14:03:06 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-12 13:44:43 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 2018-03-09 14:34:22 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-09 14:25:44 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-09 14:16:56 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-09 14:14:54 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-09 14:11:42 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Rozbudowa przedszkola w Lokalnym Centrum Aktywności Wiejskiej w Szczepanowie” ponowiony 2018-03-09 14:06:54 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-09 12:30:49 Publikacja dokumentu
WWW - Biuro Rady Gminy_Wiadomosci  Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 2018-03-08 14:41:13 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 2018-03-08 14:31:09 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska 2018-03-08 14:29:03 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska 2018-03-08 14:23:38 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Środa Śląska publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego 2018-03-08 14:20:23 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-08 13:41:36 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska 2018-03-08 10:11:29 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-08 08:10:39 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Zagospodarowanie gminnego terenu wraz z budową miejsc parkingowych przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Ciechowie przy ul. Średzkiej 10b.” 2018-03-08 08:05:44 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-08 08:01:26 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-08 07:56:36 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-08 07:52:54 Publikacja dokumentu
Przetargi  „ Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Środa Śląska: Zaprojektuj i wybuduj – przebudowa oświetlenia drogowego hybrydowego w ciągu drogi powiatowej relacji Święte – Przedmoście” 2018-03-08 07:47:08 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci   2018-03-07 15:52:23 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-07 15:12:44 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-07 14:57:09 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Środa Śląska osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2018-03-07 11:19:33 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego 2018-03-07 11:12:40 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Środa Śląska 2018-03-07 11:02:13 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 2018-03-07 10:17:26 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2018 rok 2018-03-07 10:15:03 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym 2018-03-07 10:12:29 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-03-07 09:54:26 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia na rok 2018 wykazu podmiotów oraz wysokości i zakresu prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2018-03-07 09:49:34 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-03-07 09:43:00 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę nr LIII/459/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 2018-03-07 09:36:44 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-03-06 16:39:54 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. 2018-03-06 16:34:27 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-03-06 16:33:21 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-03-06 16:26:04 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-03-06 16:20:03 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-03-06 16:10:39 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-03-06 16:03:46 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym 2018-03-06 16:02:04 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2018-03-06 15:58:42 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ uchylająca uchwałę nr L/430/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym 2018-03-06 15:51:54 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-06 13:06:26 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Środa Śląska 2018-03-05 14:21:57 Publikacja dokumentu
WWW - Szybki start  Rozkłady jazdy 2018-03-05 14:05:39 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-05 08:28:09 Publikacja dokumentu
Informacje wyborcze  Konsultacje ws. podziału gminy na okręgi wyborcze 2018-03-03 21:27:03 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Konsultacje ws. podziału gminy na okręgi wyborcze 2018-03-03 21:26:20 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Informacja ws. targowiska zastępczego 2018-03-02 14:50:32 Publikacja dokumentu
Przetargi  Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ciechów 2018-03-02 14:47:05 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-02 14:47:01 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-02 14:38:55 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-02 13:52:32 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-02 13:45:24 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-02 13:41:27 Publikacja dokumentu
Przetargi  Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem infrastruktury bezpieczeństwa , w ramach zadania „Budowa ekologicznego placu zabaw we wsi Święte” 2018-03-02 13:35:51 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-02 08:42:41 Publikacja dokumentu
Przetargi  „PT Modernizacji parkingu w Środzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Konstytucji 3-go Maja” 2018-03-02 08:37:46 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-02 08:23:50 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Gminna delegacja uczciła Żołnierzy Wyklętych 2018-03-01 16:16:37 Publikacja dokumentu
Sprawozdanie z prac burmistrza  (Urząd Miejski) Sprawozdanie z prac Burmistrza Środy Śląskiej w okresie 18.01 - 15.02.2018r.. 2018-03-01 14:45:47 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-01 13:42:11 Publikacja dokumentu
Rada Miejska w Środzie Śląskiej  protokoły z Sesji Rady 2018-03-01 13:11:23 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-01 12:48:13 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  LVII/518/18 2018-03-01 12:11:29 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  RADA MIEJSKA 2018-03-01 12:10:08 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  LVII/519/18 2018-03-01 12:09:59 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  LVII/520/18 2018-03-01 12:09:59 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  LVII/521/18 2018-03-01 12:09:58 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  LVII/522/18 2018-03-01 12:09:56 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  LVII/523/18 2018-03-01 12:09:53 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  LVII/524/18 2018-03-01 12:09:50 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  LVII/525/18 2018-03-01 12:09:45 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  LVII/526/18 2018-03-01 12:09:43 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Śp. Józef Galas 2018-03-01 11:41:10 Publikacja dokumentu
WWW - Wydz. Spr. Lokalowych_Wiadomosci  Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego 2018-03-01 11:03:19 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  Rewaloryzacja Ratusza w Środzie Śląskiej 2018-03-01 10:35:15 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  Budowa żłobka w Środzie Śląskiej 2018-03-01 10:34:57 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  Termomodernizacja budynku przy ul. Daszyńskiego 20 w Środzie Śląskiej 2018-03-01 10:33:51 Publikacja dokumentu
Przetargi   2018-03-01 10:07:26 Publikacja dokumentu