Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 Bieżący | Archiwum |

Rejestr dokumentów aktualnie opublikowanych w serwisie, w których dokonano zmian w bieżącym miesiącu oraz dokumentów, które zostały wycofane z publikacji w serwisie.
Nazwa sekcjiDokumentData zmianyTyp zmiany
Prawo lokalne  załącznik do uchwały 2017-12-15 13:24:38 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik do uchwały 2017-12-15 13:19:58 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik do uchwały 2017-12-15 13:17:22 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-12-15 13:15:18 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Szczepanowie 2017-12-15 13:13:22 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-12-15 12:48:15 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-15 12:33:18 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-15 12:29:25 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Rakoszycach 2017-12-15 12:26:12 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-15 12:24:30 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-12-15 12:16:05 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej 2017-12-15 12:08:28 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-12-15 12:04:12 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Ciechowie w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ciechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Ciechowie 2017-12-15 11:50:47 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-12-15 11:45:37 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szczepanowie 2017-12-15 11:42:39 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-12-15 11:39:57 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rakoszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Rakoszycach 2017-12-15 11:34:11 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-12-15 11:31:26 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej 2017-12-15 11:28:50 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-15 11:27:31 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  załącznik do uchwały 2017-12-15 11:24:37 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  treść uchwały 2017-12-15 11:21:10 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-15 11:19:38 Publikacja dokumentu
Prawo lokalne  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 2017-12-15 11:16:47 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Budowa łącznika schodowego między ul. Kilińskiego a ul. Sikorskiego w Środzie Śląskiej” 2017-12-15 11:11:48 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-15 09:59:17 Publikacja dokumentu
Przetargi  Świadczenie usługi z zakresu wyłapywania bezdomnych psów,kotów, transport bezdomnych psów z terenu Gminy Środa Śląska 2017-12-15 09:57:43 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-15 09:56:56 Publikacja dokumentu
Przetargi  Sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami w schronisku dla bezdomnych zwierząt 2017-12-15 09:45:56 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-15 09:45:52 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017 r. 2017-12-15 09:35:08 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-14 15:27:15 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017 r 2017-12-14 14:55:14 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-14 10:17:28 Publikacja dokumentu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  Konsultacje 2017-12-14 10:17:27 Publikacja dokumentu
Przetargi  Objęcie profilaktyką medyczną pracowników Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, pracowników interwencyjnych i programów społecznych, ZOPO oraz pracowników placówek oświatowych w okresie od 1 stycznia 2018r.do 31 grudnia 2018r. 2017-12-14 10:14:00 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-14 10:13:16 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Prenumerata gazet w roku 2018 dla Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej ” 2017-12-14 10:07:43 Publikacja dokumentu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-12-14 09:56:35 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  VI rata opłaty za śmieci 2017-12-14 08:23:23 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017 r. 2017-12-14 08:06:47 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-13 13:37:27 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  „Zostań Świętym Mikołajem” 2017-12-13 13:32:06 Publikacja dokumentu
Przetargi  wywóz nieczystości stałych z przedszkoli, żłobków i szkół znajdujących się na terenie Gminy Środa Śląska oraz wywóz nieczystości stałych zgromadzonych w workach 120l z Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej i Dworca PKS w Środzie Śląskiej w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 2017-12-13 13:29:35 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-13 12:39:47 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-13 12:27:07 Publikacja dokumentu
Przetargi  Obsługa w zakresie BH, przez okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz szkół, przedszkoli i żłobków na terenie gminy Środa Śląska 2017-12-13 12:21:42 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017 r. 2017-12-13 09:54:13 Publikacja dokumentu
WWW - Szybki start   2017-12-13 09:06:32 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-13 08:25:22 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-12 16:11:30 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-12 15:52:19 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Budowa kładki dla pieszych oraz zjazdu z ul. Malczyckiej w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa ciągów pieszo-jezdnych do targowiska miejskiego” 2017-12-12 15:33:20 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej 2017-12-12 14:47:01 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-12 14:32:47 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-12 14:17:10 Publikacja dokumentu
Przetargi  Utrzymanie w czystości przystanków komunikacji , opróżnianie koszy zlokalizowanych przy placach zabaw na terenie gminy Środa Sląska w 2018 roku 2017-12-12 14:13:42 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-12 13:57:42 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-12 13:55:35 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-12 13:51:22 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-12 13:47:39 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-12 13:37:36 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-12 13:07:18 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-12 12:53:11 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-12 10:15:47 Publikacja dokumentu
Przetargi  zyszczanie dróg gminnych 2017-12-12 10:11:33 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Sportowa sobota 2017-12-12 09:36:22 Publikacja dokumentu
Przetargi  Sprzedaż bonów towarowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej 2017-12-12 08:59:53 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-12 08:59:49 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-12 08:22:08 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej 2017-12-11 14:45:01 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej 2017-12-11 14:39:31 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej 2017-12-11 14:35:54 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej 2017-12-11 14:33:40 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-11 14:00:46 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-11 13:00:27 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-11 12:05:25 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-11 11:09:20 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Przebudowa targowiska miejskiego w Środzie Ślaskiej i utworzenie Średzkiego rynku rolno-spożywczego ” 2017-12-08 17:21:52 Publikacja dokumentu
WWW - Oferta inwestycyjna  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska 2017-12-08 14:48:35 Publikacja dokumentu
Nabór   2017-12-08 14:45:50 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-08 14:14:47 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-08 14:02:29 Publikacja dokumentu
Przetargi  Modernizacja monitoringu miejskiego w Środzie Śląskiej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Środa Śląsk - etap I” 2017-12-08 13:57:11 Publikacja dokumentu
WWW - Gmina, miasto  Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bukówek 2017-12-08 12:36:47 Publikacja dokumentu
Załatwiane sprawy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) REJESTR PRACODAWCÓW - 2015 R., 2016 R., 2017 R. KTÓRYM PRZYZNANO DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 2017-12-07 15:20:20 Publikacja dokumentu
Rejestry i ewidencje  REJESTR PRACODAWCÓW KTÓRYM PRZYZNANO DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU 2015,2016,2017 2017-12-07 15:18:13 Publikacja dokumentu
Nabór   2017-12-07 13:44:41 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-07 11:41:24 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-07 11:24:36 Publikacja dokumentu
Przetargi  Usługi geodezyjne w tym podziały nieruchomości, wznowienie granic, zmiana sposobu użytkowania, rozgraniczenia nieruchomości. 2017-12-07 09:31:11 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-07 09:31:07 Publikacja dokumentu
Przetargi  Wyceny nieruchomości na terenie Gminy Środa Śląska 2017-12-07 09:05:45 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-07 09:05:40 Publikacja dokumentu
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)  (Urząd Miejski) wniosek o wydanie dowodu osobistego 2017-12-06 13:36:35 Publikacja dokumentu
WWW - Gospodarka Odpadami  Rejestr działalności regulowanej 2017-12-06 11:07:20 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-06 09:21:10 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-06 09:15:58 Publikacja dokumentu
Przetargi  „Budowa dróg na terenach wiejskich” w ramach którego zostaną wykonane zadania: - zadanie I „Budowa drogi transportu rolnego ul. Słoneczna w Ciechowie, - zadanie II „Budowa dróg wiejskich w Chwalimierzu” 2017-12-06 09:06:57 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-05 15:10:03 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-05 14:55:24 Publikacja dokumentu
Załatwiane sprawy  (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) INFORMACJA DOTYCZĄCA DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 2017-12-05 14:20:21 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-05 13:14:36 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-05 13:12:04 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Szkolenie dla organizacji pozarządowych 2017-12-05 11:16:02 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Taryfy komunikacji gminnej uchwalone 2017-12-05 08:44:09 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Środa Śląska wysoko w rankingu 2017-12-05 08:42:09 Publikacja dokumentu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  Otwarte konkursy ofert 2017-12-04 15:11:17 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 2017-12-04 15:06:15 Publikacja dokumentu
Nabór   2017-12-04 13:06:30 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 2017-12-04 10:30:53 Publikacja dokumentu
Gmina Środa Śląska  Obwieszczenia i komunikaty 2017-12-04 10:11:41 Publikacja dokumentu
Rada Miejska w Środzie Śląskiej  protokoły z Sesji Rady 2017-12-04 09:43:04 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-01 14:49:14 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 2017-12-01 14:47:23 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 2017-12-01 14:46:22 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-01 14:14:20 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Przeglądy w budynkach 2017-12-01 09:49:07 Publikacja dokumentu
Przetargi   2017-12-01 09:47:16 Publikacja dokumentu
WWW - Strona główna_Wiadomosci  Trwa kampania ONKOLOGIKA 2017-12-01 09:44:32 Publikacja dokumentu
WWW - Wydz. Spr. Obywatelskich_Wiadomosci  Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska 2017-12-01 09:41:27 Publikacja dokumentu
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)  (Urząd Miejski) informacje dodatkowe 2017-12-01 09:38:26 Publikacja dokumentu