Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje podstawowe |  charakterystyka jednostki |  Kierownik |  pracownicy |  regulaminy i statuty |  GOPS- załatwiane sprawy |  Zespół Interdyscyplinarny |  Asystent rodziny i piecza zastępcza |  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny |

informacje podstawowe


lokalizacja

Środa Śląska Pl. Wolności 1


adres do korespondencji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
55-300 Środa Śląska Pl. Wolności 1

 

telefon

+48 71 3960786
+48 71 3960789

 


fax

+48 71 3174461


email

gops@srodaslaska.pl


godziny urzędowania

poniedziałek od 8:00 do 16:00

wtorek-piątek od 7:30 do 15:30