Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl
Data utworzenia
2018-04-20
Osoby odpowiedzialne za merytoryczne załatwienie sprawy
Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz deklaracji na podatek leśny.

Opłaty skarbowe

Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty administracyjne

Nie podlega opłacie administracyjnej.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Deklaracje składa się do 15 stycznia lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, sek. A, parter, pokój P-1

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 1821 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201)

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Katarzyna Wowczuk
dodano do BIP dnia 2018-04-20
rejestr zmian | Informacje o postępowaniu