Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl
Data utworzenia
2018-04-23
Osoby odpowiedzialne za merytoryczne załatwienie sprawy
Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartaego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Faktury zakupu oleju napędowego.

Opłaty skarbowe

Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty administracyjne

Nie podlega opłacie administracyjnej.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wnioski należy składać w terminie:

od 1 do 28 lutego

od 1 do 31 sierpnia.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, sek. A parter, pok. nr P-1.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006r. (Dz. U. Z 2015r. poz. 1340 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Katarzyna Wowczuk
dodano do BIP dnia 2018-04-23
rejestr zmian | Informacje o postępowaniu