Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl
Data utworzenia
2018-06-07
Wymagane dokumenty

Wniosek

Opłaty skarbowe

17zł - zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa rolnego

21zł - zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Bezpłatnie - zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej.

Opłaty administracyjne

Nie podlega opłacie administracyjnej.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, sek. A, parter, pok.nr P-1

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 ze zm.)

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1827)

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Katarzyna Wowczuk
dodano do BIP dnia 2018-06-07
rejestr zmian | Informacje o postępowaniu