Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl
Data utworzenia
2018-04-24
Osoby odpowiedzialne za merytoryczne załatwienie sprawy
Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika

3. Dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy: zaświadczenia o dochodach, lekarskie, o otrzymanej pomocy z opieki społecznej i inne.

4. W przypadku starania się o zastosowanie ulgi przez przedsiębiorcę wymagany jest "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"

5. W przypadku starania się o zastosowanie ulgi przez rolnika wymagany jest "Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie"

Opłaty skarbowe

Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty administracyjne

Nie podlega opłacie administracyjnej.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, sek. A, parter, pok. nr P-1

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Środy Śląskiej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz 201 ze zm.)

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Katarzyna Wowczuk
dodano do BIP dnia 2018-04-24
rejestr zmian | Informacje o postępowaniu