Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl
Data utworzenia
2018-06-07
Osoby odpowiedzialne za merytoryczne załatwienie sprawy
Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek.

Opłaty skarbowe

Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty administracyjne

Nie podlega opalcie administracyjnej.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wniosek sklada się w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, sek. A, parter, pok nr P-1

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

1. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1785 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201)

3. Uchwała Nr II/8/14 Rady Miesjkiej w Środzie Śląskiej z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Katarzyna Wowczuk
dodano do BIP dnia 2018-06-07
rejestr zmian | Informacje o postępowaniu