Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Zamówień Publicznych
Adres komórki:
Urząd Miejski w Środzie Ślaskiej Plac Wolności 5, sektor B, II piętro, pokój nr 13
Telefon:
+48 71 3960724
Fax:
+48 71 317 34 05
Email:

Informacje dodatkowe:

cel i rodzaj działalności

Prowadzenie spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017  1579 ze zm.)

rodzaj i zakres spraw jakimi wydział się zajmuje

Do zadań Wydziału w zakresie zamówień publicznych należy:
1) przygotowywanie propozycji trybu dokonywania zamówień publicznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
2) organizowanie dokonywania zakupów i zamówień na dostawy towarów, realizację robót i wykonywanie usług zgodnie z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych dla zamówień dokonywanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu,
3) organizacja zasadniczej części przetargów (kompletowanie dokumentacji, przygotowanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz ogłoszeń o wyborze oferty),
4) prowadzenie centralnego rejestru umów cywilnoprawnych, za wyjątkiem umów sporządzanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury oraz Wydział Organizacyjny,
5) przygotowywanie sprawozdań i informacji o dokonywanych zamówieniach publicznych zrealizowanych przez wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne,
6) opracowywanie Regulaminu udzielania zamówień publicznych określającego szczegółowy zakres postępowania gminnych jednostek organizacyjnych oraz wydziałów Urzędu.
7) przygotowanie i aktualizacja danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Urzędu z zakresu działania wydziału

Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Szmit - Kocur Małgorzata
Data wytworzenia informacji: 19-04-2018
Osoba wprowadzająca informację: Administrator Administrator
Data wprowadzenia informacji: 01-02-2018