Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Rozwoju i Promocji Gminy
Adres komórki:
Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5, Sektor B, I piętro, pokoje B-6, B-7, B-8.
Telefon:
+48 71 3960767|+48 71 3960777|+48 71 3960747|+48 71 3960797
Email:

Informacje dodatkowe:

CHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU: 

cel i rodzaj działalności: promocja i rozwój Gminy i Miasta Środa Śląska 

 1. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych
 2. nadzór nad przygotowaniem dokumentacji przez zewnętrzne jednostki i gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu, niezbędne do ubiegania się o środki pomocowe,
 3. monitorowanie dostępności funduszy zewnętrznych i przekazywanie informacji właściwym jednostkom i wydziałom Urzędu, a także zainteresowanym mieszkańcom gminy,
 4. prowadzenie działań promocyjnych związanych z funkcjonowaniem podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej
 5. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów i ich kompleksowej obsługi w tym opracowywanie oferty inwestycyjnej,
 6. koordynowanie współpracy z instytucjami pośredniczącymi w kontaktach z inwestorami,
 7. nadzór nad realizacją strategii zrównoważonego rozwoju gminy,
 8. wspieranie organizacyjne oraz finansowe przedsięwzięć zmierzających do rozwoju średzkich firm, w tym przygotowywanie wspólnych działań promocyjnych,
 9. współorganizacja imprez służących promocji Gminy,
 10. reprezentowanie Gminy w krajowych i zagranicznych imprezach targowych,
 11. nadzór nad realizacją umów partnerskich z zaprzyjaźnionymi gminami i inicjowanie działań na rzecz rozwoju kontaktów z gminami partnerskimi
 12. koordynowanie współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz promocji i rozwoju gminy
 13. podejmowanie działań zmierzających do rozwoju turystyki w regionie (m.in. współpraca z instytucjami zajmującymi się turystyką, koordynowanie organizacji imprez upowszechniających wiedzę o tradycji i walorach turystycznych gminy, nadzór nad rozbudową szlaków turystycznych)
 14. gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym wszechstronnego banku informacji o gminie, w tym o atrakcjach turystycznych oraz bazie gastronomiczno-noclegowej,
 15. prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Gminy
 16. przygotowanie i aktualizacja danych do Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu działania wydziału,
 17. opracowywanie informacji wykorzystywanych w prasie (Kurier Średzki, Roland, Gazeta Wrocławska itp.) radiu i telewizji,
 18. zapewnienie odpowiedniej oprawy promocyjnej i medialnej imprezom kulturalnym i sportowym
 19. opracowanie materiałów promocyjnych służących budowie pozytywnego wizerunku Gminy,
 20. propagowanie walorów przynależności Polski do Unii Europejskiej wśród mieszkańców gminy
 21. realizacja projektów współfinansowanych z środków zewnętrznych (koordynacja, rozliczenie, monitoring, sprawozdawczość, kontrola, odbiór)
 22. nadzór nad aktualizacją dokumentów strategicznych gminy (m. in. program rozwoju lokalnego, strategia rozwiązywania problemów społecznych, strategia rozwoju transportu lokalnego itp.)

 


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
p.o. Kierownika

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Wilczyńska Marta
Data wytworzenia informacji: 20-04-2018
Osoba wprowadzająca informację: Administrator Administrator
Data wprowadzenia informacji: 01-02-2018