Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 39 60 715
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Dokument

Jednostka:
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Opis:

Gmina Środa Śląska

Supra Brokers S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na usługę Grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i wychowanków placówek oświatowo- wychowawczych Gminy Środa Śląska oraz Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo –wychowawczych Gminy Środa ŚląskaSIWZ NR 118/2020/N/Środa Śląska.

W związku z powyższym na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/przetargi-samorzad/usluga-ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-dzieci-i-mlodziezy-placowek-oswiatowych-oraz-wychowankow-placowek-oswiatowo-wychowawczych-i-ubezpieczenia-odpowiedzialnosci-cywilnej-pracownik-4/ zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi dokumentami. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest zamieścić ogłoszenie na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

Data utworzenia:
14-07-2020
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Sławomir Walczak
dodano do BIP dnia 14-07-2020 10:41:07
rejestr zmian | Informacje...